Add hozzá Krisztust az életedhez, helyezd újra Őbelé a reményedet, és soha nem leszel csalódott!
                                  – Ferenc pápa

   A jó Isten jól tudja, mit kell tennem. Mindent neki adtam, hogy örömöt okozzak neki.
                                  – Lisieux-i Kis Szent Teréz

   Jól ismersz te Uram engemet, akárki vagyok.
                                 – Szent Ágoston

   Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 471 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Dicsőséges rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 472. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Dicsőséges R.f. 1. Tizede.
   Legyetek mindig derűsek!
                   – Szent Pál apostol –
Imaszándék: Uram, segíts, hogy mosolyogni tudjak azokra, akikhez szólok!

KEDD: Dicsőséges R.f. 2. Tizede.
   Fenséges nagylelkűségében nem nézte az én nagy bűneimet, hanem csak azt, mily sokszor vágyódtam az után, hogy valamit tehessek az ő szolgálatára, s mennyire szomorkodtam azon, hogy nincs bennem erő ennek megvalósítására.
                    – Avilai Szent Teréz –
Imaszándék: Kérlek, Istenem, segíts, hogy a jótettekre irányuljon figyelmem!

SZERDA: Dicsőséges R.f. 3. Tizede.
A felebaráti szeretet út az Istennel való találkozás felé, s a felebaráttól való elfordulás Isten számára is vakká teszi az embert.
                     – XVI. Benedek emeritus pápa –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy felebarátainkban a te arcodat keressük!

CSÜTÖRTÖK: Dicsőséges R.f. 4. Tizede.
Engedd át magadat a nyugalomnak azáltal, hogy elveted magadtól a gondokat s nem törődsz semmivel, bármi történjék is, s akkor Istennek az Ő kedve szerint fogsz szolgálni, s örvendeni fogsz Őbenne.
                    – Keresztes Szent János –
Imaszándék: Urunk, segíts, hogy csak azzal törődjek, ami szerinted is szükséges!

PÉNTEK: Dicsőséges R.f. 5. Tizede.
Maradj velem, Uram, hogy halljam hangodat és kövesselek.
                   – Szent Pio atya –
Imaszándék: Kérünk Urunk, vigyázz ránk, irányíts bennünket, mert nélküled sötétségben járunk!

SZOMBAT: Dicsőséges R.f. 1. Tizede.
Hamar meghallgatja Isten két vagy három ember közös imáját, akik szívből, együtt imádkoznak. Ez tapasztalati tény.
                           – Kronstadti Szent János –
Imaszándék: Taníts, Urunk, közösen imádkozni! Add, hogy megéreztessük, hogy a másik ember fontos számunkra!

VASÁRNAP: Dicsőséges R.f. 2. Tizede.
Nem lehetek senkinek vértelen, száraz és merev másolata, mégha az illető tökéletes példakép is.
                         – XXIII. János pápa –
Imaszándék: Urunk, segíts, hogy ne másolatok, hanem neked tetsző egyéniségek legyünk!