Gondolatainknál, műveltségünknél legyen nagyobb tekintélye az Úr szavának.
                            – Aranyszájú Szent János

   Ha nem szenvedsz kárt semmiben, gondolj az elesettekre és az összetört szívűekre.
                           – Nazianzi Szent Gergely

   Aki azonban nem hisz a Fiúban, az nem látja meg az életet, arra Isten haragja száll rá.
                          – Keresztelő Szent János

   Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 470 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Világossság rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 470. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Világossság R.f. 1. Tizede.
   Az alázatosság első foka tehát az, ha az ember Isten félelmét mindenkor szem előtt tartja, róla soha meg nem feledkezik, ha folyton gondol mindazokra, amiket Isten parancsol, szüntelen lelkében forgatja: egyrészt mint égeti a pokol bűneik miatt az Istent megvetőket, másrészt hogy örök élet vár az istenfélőkre.
                         – Szent Benedek –
Imaszándék: Uram, segíts, hogy alázatos tudjal lenni minden körülményben!

KEDD: Világossság R.f. 2. Tizede.
Ha szívünket látogatod, az igazság fölragyog ott, a hiúság elpárolog s a mélyben szeretet lobog.
                        – Szent Bernát –
Imaszándék: Add, Uram, hogy a Te igazságod szerint éljünk!

SZERDA: Világossság R.f. 3. Tizede.
   Jézus bűnbánat öröme.
                     – Szent Hildegard –
Imaszándék: Add Uram, hogy az adventi időben törődjünk egy alapos szentgyónással lelkünk tisztaságával!

CSÜTÖRTÖK: Világossság R.f. 4. Tizede.
Te pedig őrizd meg magadban az igaz ember éberségét és alkatát.
                  – Szent Ambrus –
Imaszándék: Urunk, kérünk, hogy törődjünk és vigyázzunk testi-lelki egészségünkre!

PÉNTEK: Világossság R.f. 5. Tizede.
  Jótetteinkről mások tegyenek tanúságot, ahogy ezt megadták atyáinknak, akik valóban igazak voltak.
                  – Szent Kelemen –
Imaszándék: Kérünk Urunk, add, hogy szeretettel és nagylelkűen segítsünk embertársainkon, viszonzást, elismerést nem várva!

SZOMBAT: Világossság R.f. 1. Tizede.
Add, hogy tied legyek és halálomig állhatatosan megmaradjak benned.
                  – Szent Gertrúd –
Imaszándék: Segíts, Urunk, hogy földi életünkben mindvégig kitartsunk tanításod megélésében és Hozzád való hűségben!

VASÁRNAP: Világossság R.f. 2. Tizede.
Az irgalmasság tetteivel bezárjuk a pokol kapuját és megnyitjuk a mennyét.
                – Bosco Szent János –
Imaszándék: Uram segíts, hogy olyan irgalmasságot cselekedjek a körülöttem levőkkel, amire szüksékük van!