Az ember szíve olyan, mint valami bevehetetlen fellegvár, amelyet csak szeretettel, szelídséggel lehet megközelíteni.
                    – Bosco Szent János

   Jézus hangja egyedülálló! Ha megtanuljuk megkülönböztetni azt, akkor vezetni fog bennünket az élet útján, amely túllép a halál mély szakadékán is.
                   – Ferenc pápa

   Mert a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz.
                   – Szent István király

   Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 464 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő az Örvendetes rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 465. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Örvendetes R.f. 1. Tizede.
A családok olyan egységéről álmodom, amelynek tagjai élik az Evangéliumot, egymással eleven kapcsolatot tartanak, és képesek elhordozni is egymást.
               — Bíró László püspök —
Imaszándék: Kérünk Urunk segíts nekünk jobban figyelni Terád és házastársunkra!.

KEDD: Örvendetes R.f. 2. Tizede.
Bízd csak magad Őreá és légy békességben!
              — Jób könyve 22,21.—
Imaszándék: Uram, szükségem van Rád. Általad van békességem! Segíts, kérlek, hogy minél több időt tudjak szánni Rád!

SZERDA: Örvendetes R.f. 3. Tizede.
Amint a szarvas kívánkozik a forrás vizéhez, úgy kívánkozik lelkem tehozzád, Istenem!
  Szomjazza lelkem az erős, élő Istent: mikor jutok oda, hogy Isten színe előtt megjelenjek?
            — Zsoltárok könyve 42, 1-3 —
Imaszándék: Mennyei Atyánk! Köszönjük a soha ki nem apadó, gondoskodó forrást! Nyisd meg szívünket, lelkünket arra, hogy ha szomjasak vagyunk, merjünk, akarjunk a Te forrásodból inni, és buzdítsuk a kereső testvéreinket a jó forrás megtalálásának útjára!

CSÜTÖRTÖK: Örvendetes R.f. 4. Tizede.
A hitben való imádság megtartja a szenvedőt és az Úr lábra állítja. És ha bűnt követett el, bocsánatot nyer.
         — Jakab apostol levele 5,15 —
Imaszándék: Add Uram, hogy hittel tudjunk Hozzád fordulni, hiszen Te megígérted, hogy mindig velünk vagy, velünk maradsz a Világ végezetéig!

PÉNTEK: Örvendetes R.f. 5. Tizede.
Békességet ad határaimnak, megelégít engem a legjobb búzával. Telve lesznek tárházaim, eledelt eledelre szolgáltatnak.
       — Zsoltárok könyve 144,13.—
Imaszándék: Hálát adok Uram gondviselő szeretetedért, mert Te minden jóval betöltesz minket!Add, hogy felismerjük, hogy mindenünk, amink csak van, Tőled van, és add, hogy ne ragaszkodjunk földi javainkhoz, hanem amennyire tőlünk telik, segíteni tudjunk embertársainkon!

SZOMBAT: Örvendetes R.f. 1. Tizede.
Az óceán hullámai nagy morajlást és zajt csapnak maguk körül, de az igazi változást, csak azok a mélytengeri áramlatok hozzák létre, amelyek hangtalanok.
      — II. János Pál pápa —
Imaszándék: Add Uram, hogy csendes imaszolgálattal tudjuk szolgálni egyházunkat, nemzetünket és embertársainkat!

VASÁRNAP: Örvendetes R.f. 2. Tizede.
Mondá azért nékik Jézus: Ha az Isten volna a ti atyátok, szeretnétek engem: mert én az Istentől származtam és jöttem; mert nem is magamtól jöttem, hanem ő küldött engem!
      — János Evangéliuma 8,42. —
Imaszándék: Teremtő Atyánk! A Krisztusi Szeretet nevében kérünk, szabadítsd meg népünket a gonoszoktól, hogy a Te Szereteted és Békéd töltse be életünket!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…