Szeretteim, minthogy ezt várjuk, legyetek rajta, hogy békességben, tisztán és feddhetetlenül találjon benneteket.
                        – Szent Péter apostol

   Mert az ítélet irgalmatlanul lesújt arra, aki nem irgalmas.
                            – Szent Jakab apostol

   Ha tudjátok, hogy ő igaz, azt is tudjátok, hogy mindenki, aki az igazságot cselekszi, tőle való.
                         – Szent János apostol

Köszönjük min   dazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 463 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Dicsőséges rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 464. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Dicsőséges R.f. 1. Tizede.
Megtanítottál bennünket, hogy nincs nagyobb szeretet annál, mint ha az ember életét adja azokért, akiket szeret.
                        – Szent Pio atya –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy ne sajnáljuk magunkat, amikor másokon segíteni tudunk!

KEDD: Dicsőséges R.f. 2. Tizede.
Isten nem azt akarja, hagy bővelkedjünk világosságban, hanem azt, hogy mindenben alávessük magunkat az ő akaratának.
                       – Boldog Suzo Henrik –
Imaszándék: Add, Jézusunk, hogy elégedjünk meg azzal, amit Te társz elénk és ne akarjunk többet tudni!

SZERDA: Dicsőséges R.f. 3. Tizede.
   Gondoljunk tehát Istenre, az ő akaratának teljesítésére, hogy ő is ránk, a mi javunkra gondoljon.
                      – Liguori Szent Alfonz –
Imaszándék: Segíts, Urunk, hogy a Te akaratodat keressük és adj erőt, hogy teljesítsük azt!

CSÜTÖRTÖK: Dicsőséges R.f. 4. Tizede.
Őbenne sosem csalódunk, érzékeinkben annál többet.
                        – Aranyszájú Szent János –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy Benned minnél inkább megbízzunk!

PÉNTEK: Dicsőséges R.f. 5. Tizede.
Ha a Szentírás mellett ülünk lelkünk a Szentlélek forrását és harmatát szívja magába.
                    – Aranyszájú Szent János –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy gyakran olvassuk a Szentírást, hogy Téged minnél ink!

SZOMBAT: Dicsőséges R.f. 1. Tizede.
Csak az emberszeretet nem tűr haladékot…
                    – Nazianzi Szent Gergely –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy szeretetünkkel erősítsük embertársainkkal a lelki egységet!

VASÁRNAP: Dicsőséges R.f. 2. Tizede.
   Így tesz Isten is: nem téveszt szem elől bennünket, nem is sújtja állandóan lelkünket: bölcsessége szerint teszi mindkettőt.
                 – Aranyszájú Szent János –
Imaszándék: Adj, Urunk, kellő bölcsességet az élethez

!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…