Gyarapodjatok Urunk és Megváltónk, Jézus Krisztus kegyelmében és ismeretében.
                                  – Szent Péter apostol –

   Testvéreim, tartsátok nagy örömnek, ha különféle megpróbáltatások érnek benneteket.
                             – Szent Jakab apostol

   Ha valaki szereti a világot, nincs meg benne az Atya szeretete, mivel minden, ami a világban van: a test kívánsága, a szem kívánsága és az élet kevélysége, nem az Atyától van, hanem a világból.
                            – Szent János apostol

   Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 468 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Örvendetes rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 469. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Örvendetes R.f. 1. Tizede.
Annak, akinek hatalma van, hogy megóvjon benneteket a bűntől, bűntelen és örömtől ujjongó lélekkel odaállítson dicsőségének színe elé, a mi egyedül üdvözítő Istenünknek legyen Urunkban, Jézus Krisztusban dicsőség, magasztalás, erő és hatalom minden idő előtt, most és mindörökké! .
                           – Szent Júdás Tádé apostol –

Imaszándék: Uram, segíts, hogy elsősorban Neked szolgáljunk és hitelesen megéljük szeretetedet az emberek között!

KEDD: Örvendetes R.f. 2. Tizede.
Ha két szolga közül az egyik egész nap pihenés nélkül dolgozik, de mindent a maga módja szerint akar tenni, a másik ellenben kevesebbet fárad, de mindenben engedelmeskedik: Urunk bizonyára ezt a másodikat fogja szeretni és nem az elsőt.
                         – Liguori Szent Alfonz –

Imaszándék: Add, Uram, hogy úgy tegyük mindennapi feladatainkat, hogy a Te akaratod érvényesüljön és ne a mienk!

SZERDA: Örvendetes R.f. 3. Tizede.
   Ha imádság közben egyebet sem tennénk a szórakoztató gondolatok és kísértések elűzésénél, imádságunk mégis jó volna.
                      – Szalézi Szent Ferenc –
Imaszándék: Add Uram, hogy megértsük, Te vagy, Uram, az aki gondolatainkat igazgatod, s ha úgy tetszik neked, hogy másra gondoljunk, akkor azt Te meg is áldod!

CSÜTÖRTÖK: Örvendetes R.f. 4. Tizede.
Senki se lépjen az Úr asztalához lelki éhség nélkül vagy hanyagul, hanem tüzes szívvel, vidám lélekkel és buzgósággal.
                        – Aranyszájú Szent János –
Imaszándék: Urunk, kérünk, adj nekünk jó kedvet, hogy örömmel, lelkesedéssel éljük meg a tiszta szeretetet embertársaink körében!

PÉNTEK: Örvendetes R.f. 5. Tizede.
   Hallod ugyanis: Krisztus teste; és te válaszolod: Ámen. Légy Krisztus tagja, hogy igaz legyen az Ámen.”
                     – Szent Ágoston –
Imaszándék: Kérünk Urunk, adj hálás lelkületet, mert mindent Neked köszönhetünk! Add, hogy Krisztus tagja legyek, mely érti mit akar a fő!

SZOMBAT: Örvendetes R.f. 1. Tizede.
Mert egyedül Ő az az út, melyen érdemes járni, Ő az a fény, amelyet érdemes lángra lobbantani, Ő az az élet, amelyet érdemes élni, és Ő az a szeretet, amelyet érdemes szeretni.”
                    – Kalkuttai Szent Teréz anya –
Imaszándék: Segíts Urunk minket, hogy felismerjük, hogy mit vársz el tőlünk, mert csak ez fogja megadni életünk értelmét!

VASÁRNAP: Örvendetes R.f. 2. Tizede.
Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves, aki ugyanis az Istenhez járul, hinnie kell, hogy Ő van, és megjutalmazza azt, aki Őt keresi.
                  – Szent Pál Zsidóknak írt levél 11,6 –
Imaszándék: Uram segíts, hogy meghitt közösségben tudjunk lenni veled: Megváltónkkal és Urunkkal, add, hogy személyesen is megtapasztaljuk ezt, mert ennek a közösségnek a kulcsa a hit!