Éljetek szép életet a pogányok között, hogy lássák jótetteiteket, és látogatása napján majd magasztalják az Istent, épp amiért most gonosztevőnek rágalmaznak benneteket.
                          – Szent Péter apostol

   Testvéreim, mit használ, ha valaki azt állítja, hogy van hite, tettei azonban nincsenek?
                         – Szent Jakab apostol
   Ha szívünk vádol minket valamivel, az Isten fölötte áll szívünknek, ő mindent tud.
                        – Szent János apostol

Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 462 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Fájdalmas rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 463. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Fájdalmas R.f. 1. Tizede.
   Ne rágalmazzátok egymást, testvérek. Aki testvérét megrágalmazza vagy ítélkezik testvére fölött, az a törvény fölött ítélkezik. Ha a törvény fölött ítélkezel, a törvénynek ahelyett, hogy megtartanád, a bírája vagy. Egy a törvényhozó és a bíró, aki megmenthet vagy elveszíthet. Ki vagy, hogy ítélkezel felebarátod fölött?
                                           – Szent Jakab levele 4, 11-12 –

Imaszándék: Uram! Te vagy az én segítőm, egyedül Benned bízhatok! Add, hogy megértsem, mások becsmérlése rajtam nem segít! Kérlek, adj erőt, hitet, hogy  mindig Rád tudjam bízni minden ügyemet, mert nálad a törvény, de a döntéshozó is Te vagy!

KEDD: Fájdalmas R.f. 2. Tizede.
   Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.
                                                                – Szent János apostol levele 13, 34-35 –

Imaszándék: Uram Jézus, aki életedet adtad értem szeretetből, add, hogy én is szeretettel forduljak embertársaim felé! Segíts elfogadnom a kellemetlen embereket is, sokszor magamat is, és tudjak jó példát mutatni családomban, közösségemben a türelemben, toleranciában, megbocsájtásban. Legyen áldás, dicsőség Szent Nevednek! Amen.

SZERDA: Fájdalmas R.f. 3. Tizede.
   Sóhajts föl Istenhez szíved rövid, de sűrű kiáradásaival! Csodáld jóságát, hívd segítségét, vesd lélekben magad a keresztje tövéhez! Imádd jó voltát, beszélj Vele üdvösségedről. Add neki egész lelkedet, akár ezerszer naponta!
                                        – Szalézi Szent Ferenc –

Imaszándék: Add, Uram, hogy ne teljen el pillanat a napból, hogy ne gondoljak Rád, ne kérjem ki tanácsodat és ne Beléd kapaszkodjam! Kérlek vigyázz rám, óvd az életem, vezess, hívj utamon!

CSÜTÖRTÖK: Fájdalmas R.f. 4. Tizede.
   Szentlélek Úristen, add meg nekem az Úr félelmének ajándékát!
                                       –Szentlélek rózsafüzér–

Imaszándék: Írts ki szívemből minden kevélységet, elbizakodottságot, és adj igaz alázatot!

PÉNTEK: Fájdalmas R.f. 5. Tizede.
   A szeretetnek az a fő hatása, hogy egyesíti azok akaratát, kik egymást szeretik, úgyhogy azután már egy és ugyanaz lesz az akaratuk.
                                             –Areopagita Szent Dénes–
Imaszándék: Add, hogy úgy szeresselek Téged, hogy ebbe a szeretetbe a Te szerteretett teremtményeid is beleférjenek!  

SZOMBAT: Fájdalmas R.f. 1. Tizede.
   Aki ugyanis akaratát Istennek adja, az neki adja mindenét; aki neki adja holmiját alamizsnával, vérét önmaga ostorozásával, életét böjttel, az csak egy részt ad Istennek abból, amije van; de aki neki ajándékozza akaratát, az mindent odaajándékozott…
                                       —Liguori Szent Alfonz—

Imaszándék:  Add, hogy megértsem semmit sem viszek el magammal ebből a világból csak a szeretetet!

VASÁRNAP: Fájdalmas R.f. 2. Tizede.
   Az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek!
                                     – János evangéliuma 8, 7b –

Imaszándék: Add, Istenem, hogy saját hibáim kiigazításán fáradozzak, de másoknak önzetlenül, tapintatosan, ítélkezések nélkül segítsek a jó úton haladni!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…