Amire törekszel s amit a leginkább óhajtasz, azt nem fogod elérni ezen eljárási móddal, sem a magas szemlélődés által, hanem csakis úgy, ha alázatos vagy és szíved mélyéből átadod magadat.
                                               – Keresztes Szent János

   Nekem csak azt add meg kegyelmeddel, hogy szeresselek, és elég gazdag leszek, és nem kívánok ezen felül mást.
                                              – Loyolai Szent Ignác
   Legfőbb kincsünk az imádság, az Istennel való beszélgetés; hiszen ez találkozás és együttlét Istennel.
                                               – Aranyszájú Szent János

   Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 405 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő az Örvendetes rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 406. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Örvendetes R.f. 1. Tizede.
Én Uram, én Istenem, add meg nekem mindenem, ami segít Feléd!
                       – Füle-i Szent Miklós –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy észrevegyük, megértsük és kövessük mindazt, ami feléd segít!

KEDD: Örvendetes R.f. 2. Tizede.
Ezt a keresztet, mielőtt elküldötte volna, mindentudó szemével megszemlélte, isteni értelmével átgondolta, bölcs igazságosságosságával megvizsgálta, szerető irgalmával átmelegítette.
                     – Szalézi Szent Ferenc –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy keresztjeinket a Te értékes ajándékodként használjuk fel az üdvösségre vezető utunkon!

SZERDA: Örvendetes R.f. 3. Tizede.
Ne hidd, hogy elegendő a szemlélődés áhítat nélkül.
                  – Szent Bonaventura –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy szemlélődésünk ne a semmibe való révedésünk legyen, hanem értékes imádság!

CSÜTÖRTÖK: Örvendetes R.f. 4. Tizede.
Rendezd, óh Istenem, állapotomat és add tudnom, amit tőlem kívánsz, hogy megcselekedjem, és add, hogy véghez is vihessem úgy, amint kell és lelkemnek hasznára válik.
                   – Aquinói Szent Tamás –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy Téged szolgáljunk minden cselekeetünkben még a rejtekben is!

PÉNTEK: Örvendetes R.f. 5. Tizede.
Az Úr legyen mögötted, hogy megvédjen a Gonosz cselvetésétől.
                     – Szent Patrik –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy segítségért hozzád fohászkodjunk kísértés idején, mert csak Tőled tudjuk meg merre van az igaz út!

SZOMBAT: Örvendetes R.f. 1. Tizede.
Szeresselek Téged egész szívemmel itt a földön, hogy tökéletesebben tovább szerethesselek az örökkévalóságban.
                    – Szent Pio atya –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy megalkuvások nélkül csak Téged szeressünk embertársainkon keresztül!

VASÁRNAP: Örvendetes R.f. 2. Tizede.
Add, hogy sohase veszítsem el önuralmamat, és ne legyek barátságtalan vagy sértő.
                    – XXIII. János pápa –
Imaszándék: Add, Istenem, hogy meg tudjak bocsátani ellenségemnek is, sőt próbáljam a szeretet útjára irányítani!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…