Az Isten iránt való szeretetnek egész tökéletessége pedig abban áll, hogy akaratunkat egyesítsük az Ő legszentebb akaratával.
Liguori Szent Alfonz

   Szó ami szó, gyakran jobban érzem magam a nem hívők között, mint a fanatikus katolikusok körében.
                              – XXIII. János pápa

   Látom, hogy csak a szenvedés tudja megszülni a lelket.
                             – Lisieux-i Kis Szent Teréz
Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 434 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Világosság rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 435. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Világosság R.f. 1. Tizede.
A lélek valóságát az öntudat tárja föl: az öntudatba ugyanis a lélek megvilágított módon van jelen önmaga számára.
Aquinói Szent Tamás –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy a lélek valóságát a Te fényed hassa át!

KEDD: Világosság R.f. 2. Tizede.
Hálát adok Istenemnek mindenkor, amikor imádságomban megemlékezem rólad, mert értesültem hitedről és szeretetedről, amely Krisztus Jézus és valamennyi szent iránt eltölt.
                               – Szent Pál apostol –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy másokért és önmagunkért végzett imádságaink a Te igazságod szerintiek legyenek!

SZERDA: Világosság R.f. 3. Tizede.
   A mi küldetésünk az, hogy elfeledkezzünk magunkról, semmisítsük meg magunkat, mert olyan semmik vagyunk és mégis Jézus azt akarja, hogy a lelkek üdvössége a mi áldozatainktól, a mi szeretetünktől függjön, lelkeket koldul tőlünk! Értsük meg tekintetét!
Lisieux-i Kis Szent Teréz –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy alázatosak tudjunk lenni és le tudjuk győzni kísértéseinket!

CSÜTÖRTÖK: Világosság R.f. 4. Tizede.
Szívünk ajakával áhítoztunk forrásod magasztos csöppjeire, az élet kútfejére, mely tenálad vagyon, hogy permetezzenek ránk értelmünkhöz mérten, ha elmélkedünk valamiképpen erről a nagyságos dologról.
– Szent Ágoston –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy tiszta forrásra vágyakozzunk, mely életre hív!

PÉNTEK: Világosság R.f. 5. Tizede.
Zúgolódás és okoskodás nélkül tegyetek meg mindent, hogy kifogástalanok és tiszták legyetek, Istennek ártatlan gyermekei a gonosz és a romlott nemzedék közt, akik közt úgy ragyogtok, mint csillagok és világmindenségek.
Szent Pál apostol –
Imaszándék: Tarts távol tőlünk minden zúgolódást és álokoskodást, hogy a Te ártatlan gyermekeid lehessünk!

SZOMBAT: Világosság R.f. 1. Tizede.
Ne vegyetek részt a sötétség meddő cselekedeteiben, inkább leplezzétek le őket.
Szent Pál apostol –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy meg tudjuk különböztetni a jót a rossztól, hogy az szeressük és tegyük, amit Te elvársz tőlünk!

VASÁRNAP: Világosság R.f. 2. Tizede.
Mikor elgondoltam, mily rosszul fizettem én azokért a sebekért, oly fájdalom fogott el, hogy azt hittem, megreped a szívem. Odaborultam és sírva-zokogva könyörögtem neki, erősítsen meg már engem egyszer végre-valahára, hogy soha többet meg ne bántsam.
Avilai Szent Teréz –
Imaszándék: Add, Jézusunk, hogy hálásak legyünk mindazért, amit értünk tettél!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…