Hiszen kegyelemből üdvözültetek a hit által, s ez nem a magatok érdeme, hanem Isten ajándéka. Nem tetteiteknek köszönhetitek, hogy senki se dicsekedhessék. Az ő alkotása vagyunk: Krisztus Jézusban jótettekre teremtett minket, melyeket Isten előre elrendelt, hogy bennük éljünk.

                                                                – Szent Pál apostol

Sokszor elgondolom, mekkora hibát követnek el a szülők, ha nem gondoskodnak arról, hogy gyermekeik kizárólag és mindig csak teljesen jó és erényes dolgokat lássanak.
Avilai Szent Teréz
   Ahogy az emberi lélek egyszerűségét, szellemiségét és halhatatlanságát, úgy a szabadságot sem hirdeti senki hangosabban s nem védelmezi erélyesebben, mint a katolikus Egyház, amely mindkettőt mindig tanította és hitcikkelyként védelmezi.
                                    – XIII. Leó pápa

    Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 437 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Világosság rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 438. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Világosság R.f. 1. Tizede.
A felszínen látható mögött meglátom, hogy belül a szeretet gesztusára vár – az odafordulásra.
                                  – XVI. Benedek emeritus pápa –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy megérezzük, ha a másiknak szüksége van a mi szeretetünkre, de ne tolakodjunk, ha jobban érzi magát a saját csendjében!

KEDD: Világosság R.f. 2. Tizede.
Mások dolgait, legyen azok akár jók, akár rosszak, sohase tartsuk nyilván, mert eltekintve attól a a veszedelemtől, hogy bűnt követhet el, az ilyesmi szórakozást okoz és csökkenti a lelkiséget.
                                   – Keresztes Szent János –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy mások viselt dolgait ne tartsuk számon, hanem inkább segítsünk nekik elfelejteni azt és a jó felé fordulni!

SZERDA: Világosság R.f. 3. Tizede.
Legfőbb kincsünk az imádság, az Istennel való beszélgetés; hiszen ez találkozás és együttlét Istennel.
                               – Aranyszájú Szent János –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy sokszor szóljunk Hozzád, mert Te mindig jelen vagy!

CSÜTÖRTÖK: Világosság R.f. 4. Tizede.
Adj, Uram, Istenem, Téged megismerő értelmet, Téged kereső buzgalmat, Téged megtaláló bölcsességet!
                             – Aquinói Szent Tamás –
Imaszándék: Áldd meg, Urunk, értelmünket, buzgalmunkat, és bölcsen kigondolt cselekedeteinket, hogy közelebb kerülhessünk Hozzád!

PÉNTEK: Világosság R.f. 5. Tizede.
   Szeretteim, kérlek benneteket, hogy mint idegenek és zarándokok, tartózkodjatok a testi kívánságoktól, mert ezek a lélek ellen törnek.
                            – Szent Péter apostol –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy testi kívánságaink kordában tartása, a Te akaratod szerint a jót szolgálja!

SZOMBAT: Világosság R.f. 1. Tizede.
   Ha valamelyik testvérnek nincs ruhája és nincs meg a mindennapi tápláléka, és egyiketek így szólna hozzá: ,,Menj békében, melegedj, és lakjál jól!”, de nem adnátok meg neki, amire testének szüksége van, mit használna?
                            – Szent Jakab apostol –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy segíteni tudjunk a rászorulókon!

VASÁRNAP: Világosság R.f. 2. Tizede.
   De aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.
                          – Szent János apostol –
Imaszándék: Add, Istenünk, hogy keressük, kutassuk és sajátítsuk el a Te tanításodat, hogy másokat és önmagunkat is a jóra neveljük!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…