Sohasem kívántam egyebet, mint örömöt okozni a jó Istennek.
Lisieux-i Kis Szent Teréz

   Isten azonban megkönyörült rajta, de nemcsak rajta, hanem rajtam is, hogy bánat bánatra ne érjen.
                              – Szent Pál apostol

   Ne a kudarcaidon gondolkozz, hanem a még meg nem valósított lehetőségeiden.
XXIII. János pápa

   Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 436 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő az Örvendetes rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 437. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Örvendetes R.f. 1. Tizede.
Boldog a szolga, ki az emberek magasztalása és dicsőítése közepett nem gondolja magát különbnek, mint amikor hitványnak, együgyűnek és megvetésre méltónak tartják. Mert az ember annyit ér, amennyit Isten szemében ér, és semmivel sem többet.
Assisi Szent Ferenc –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy alázatosak maradjunk és ne tartsuk magunkat másoknál különbnek, csak olyannak, mint amilyennek Isten ismer!

KEDD: Örvendetes R.f. 2. Tizede.
Az Igazság pedig így beszél hozzám: ég, föld, és semmi anyagi test nem a te Istened.
Szent Ágoston –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy urai legyünk érzelmeinknek, vágyainknak és a Te igazságod szerint éljük meg életünk eseményeit!

SZERDA: Örvendetes R.f. 3. Tizede.
Ne mondjátok, hogy nem vagytok méltók. Igaz, nem vagytok azok, de szükségtek van Őrá.
Viennai Szent János –
Imaszándék: Add meg, Urunk, hogy lelkiáldozásaink is igazi találkozásaink legyenek Veled, hogy erőnk meg ne fogyatkozzék!

CSÜTÖRTÖK: Örvendetes R.f. 4. Tizede.
Zúgolódás és okoskodás nélkül tegyetek meg mindent, hogy kifogástalanok és tiszták legyetek, Istennek ártatlan gyermekei a gonosz és a romlott nemzedék közt, akik közt úgy ragyogtok, mint csillagok és világmindenségek.
Szent Pál apostol –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy a ragyogást, amit Tőled kaptunk ne halványítsuk el bűneinkkel!

PÉNTEK: Örvendetes R.f. 5. Tizede.
Ha Krisztus Urunk annyit tudott érettem szenvedni, már csak méltányos dolog, hogy én is elviseljek valamit az Ő kedvéért: Ő majd megadja az erőt hozzá!
Avilai Szent Teréz –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy az áldozatokat ne zúgolódással, panaszokkal fogadjuk, hanem önként vállaljuk mások és önmagunk javára!

SZOMBAT: Örvendetes R.f. 1. Tizede.
   A vétkezhetés nem szabadság, hanem szolgaság.
                         – XIII. Leó pápa –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy ne igázzuk magunkat szolgaságba!

VASÁRNAP: Örvendetes R.f. 2. Tizede.
Csak Isten tud igazságot tenni. És a hit bizonyosságot ad afelől, hogy ő ezt megteszi.
                    – XVI. Benedek emeritus pápa –
Imaszándék: Add, Istenünk, hogy hitünk meg ne inogjon, hanem minél inkább elmélyüljön!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…