A nagy és szép dolgokra fel kell tenni életünket.
Ferenc pápa

   Legyen előttem, Uram, silány minden, ami múlandó, legyen kedves nekem, ami örökkétartó.
Aquinói Szent Tamás
   Zúgolódás és okoskodás nélkül tegyetek meg mindent, hogy kifogástalanok és tiszták legyetek, Istennek ártatlan gyermekei a gonosz és a romlott nemzedék közt, akik közt úgy ragyogtok, mint csillagok és világmindenségek.
Szent Pál apostol

   Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 435 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Dicsőséges rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 436. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Dicsőséges R.f. 1. Tizede.
Jézus a legjobban kiválasztott keresztet küldte el nekünk, amelyet végtelen szeretetében kigondolhatott. Miért panaszk  odnánk, amikor őt magát istenvert embernek és megalázottnak tekintették!
Lisieux-i Kis Szent Teréz –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy felismerjük és elfogadjuk mindazokat a kereszteket, melyeket Te küldesz, mert üdvösségszerzők azok nekünk, főleg, ha észrevesszünk bennük gondviselő szeretetedet!

KEDD: Dicsőséges R.f. 2. Tizede.
A teremtett világban minden élőlénynek táplálkoznia kell, hogy éljen. A jó Isten ezért növesztette a fákat és a növényeket. Szépen terített asztal ez, ahol minden állat megtalálja a neki való táplálékot. Azonban a léleknek is táplálkoznia kell.
Viennai Szent János –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy a járvány elmúltával is minél többen vágyjanak a Veled való találkozásra, s majd kegyelmi állapotban szentáldozáshoz is járuljanak!

SZERDA: Dicsőséges R.f. 3. Tizede.
Hálát adok Istenemnek mindenkor, amikor imádságomban megemlékezem rólad, mert értesültem hitedről és szeretetedről, amely Krisztus Jézus és valamennyi szent iránt eltölt.
Szent Pál apostol
Imaszándék: Áldd meg, Urunk, mindazokat, akik Tőled tanultak igazán szerenti és hinni!

CSÜTÖRTÖK: Dicsőséges R.f. 4. Tizede.
Mindig készen lehetünk arra, hogy elesünk.
Lisieux-i Kis Szent Teréz –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy elesettségünkből mindig tudjuk, hogty a kiút csak Rajtad keresztül vezet!

PÉNTEK: Dicsőséges R.f. 5. Tizede.
Több irgalommal vagy mégis az olyan iránt, akinek majd megkegyelmezel, és bőségesebben kegyelmezel annak, aki iránt már irgalommal voltál, hiszen máskülönben csupán süket füleknek hirdetné ég és föld a dicséretedet.
Szent Ágoston
Imaszándék: Hálát adunk, Urunk, irgalmadért és minden kegyelmedért!

SZOMBAT: Dicsőséges R.f. 1. Tizede.
Mindenek előtt arra törekedj, hogy életeddel és erkölcsi magatartásoddal mutass jó példát, nehogy azt lássák az emberek, hogy te mást mondasz mint, amit cselekszel, mert akkor szavaidon gúnyolódva majd ide-oda csóválják fejüket.
Borromeo Szent Károly –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy Téged szavainkkal és legfőképpen életünkkel és tetteinkkel kövessünk Téged!

VASÁRNAP: Dicsőséges R.f. 2. Tizede.
   Mindörökké, mindörökké, mindörökké. Azáltal, hogy ezeket a szavakat oly sokszor ismételtem, Isten kegyelméből már ily kis koromban lelkembe vésődött az igazság útja.
Avilai Szent Teréz –
Imaszándék: Add, Jézusunk, hogy a Te igazságodat lássuk be és hirdessük másoknak is!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…