Mert aki igazán lelki szegény, az magát gyűlöli, és azt szereti, aki őt arcul üti.
                           – Assisi Szent Ferenc –

   Szívünk ajakával áhítoztunk forrásod magasztos csöppjeire, az élet kútfejére, mely tenálad vagyon, hogy permetezzenek ránk értelmünkhöz mérten, ha elmélkedünk valamiképpen erről a nagyságos dologról.
                            – Szent Ágoston –

Igyekezzetek békében élni, törődjetek a magatok dolgával.
                                       – Szent Pál apostol –

    Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 430 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő az Örvendetes rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 431. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Örvendetes R.f. 1. Tizede.
   A felebaráti szeretet út az Istennel való találkozás felé, s a felebaráttól való elfordulás Isten számára is vakká teszi az embert.
                                – XVI. Benedek emeritus pápa –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy embertársainkat, akiket látunk szeressük, hogy rajtuk keresztül Veled, a számunkra itt láthatatlan Istenünkel találkozhassunk!

KEDD: Örvendetes R.f. 2. Tizede.
   Ne örvendezz hivalkodva, mert nem tudod hány bűnt követtél el, s hogy miképpen van veled az Úristen, hanem bizakodva félj.
                                – Keresztes Szent János –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy e szent időben felismerjük és lélekben megbánjuk Ellened és embertársaink ellen elkövetett bűneinket, hogy majd Húsvétkor örömmel és tiszta lélekkel találkozhassunk a lelki-áldozásban Veled!

SZERDA: Örvendetes R.f. 3. Tizede.
Napjaimat könnyen áttekinthetővé és teljesen rendezetté kell tennem.
                       – XXIII. János pápa –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy a napi időbeosztásunk lehetővé tegye a magunkba szállást és a Rád figyelést!

CSÜTÖRTÖK: Örvendetes R.f. 4. Tizede.
   Isten ugyan kedvét találja az önmegtagadásban, elmélkedésben, szentáldozásban, a felebaráti szeretet cselekedeteiben; de mikor? Ha ezek az ő akarata szerint történnek.
                              – Liguori Szent Alfonz –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy cselekedeteink neked tetszők legyenek!

PÉNTEK: Örvendetes R.f. 5. Tizede.
Bizony mondom nektek, hogy aki Isten országát nem úgy fogadja, mint a gyermek, az nem jut be oda.
                                           – Jézus –
Imaszándék: Taníts meg, Jézusunk, bízni a jóban, a szépben, az életre vivőben!

SZOMBAT: Örvendetes R.f. 1. Tizede.
    Nem szolgák vagyunk tehát, hanem szabad emberek, Jézus barátai és testvérei, aki nemcsak küld minket, hanem velünk is van ebben a küldetésében.
                          – Ferenc pápa –
Imaszándék: Erősítsd, Urunk, hitünket, abban hogy Te a balsorsot is jóra tudod fordítani!

VASÁRNAP: Örvendetes R.f. 2. Tizede.
Mivel azonban ,,a szeretet mindent elhisz”, legalább a tőle egybefűzöttek és eggyé olvasztottak között, én is Uram, úgy vallok neked, hogy meghallgassák embertársaim, bár nekik a vallomásom igazán be nem bizonyíthatom.
Szent Ágoston
Imaszándék: Add, Urunk, hogy Neked mindig higyjünk és embertársainkat a tiszta, igazsságos életre neveljük

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…