Mivel engedelmes gyermekek vagytok, életeteket ne szabjátok múltbeli vágyaitokhoz, amikor még tudatlanságban éltetek, hanem mint ahogy szent, aki meghívott benneteket, legyetek ti is szentek bármilyen körülmények között;
                    – Szent Péter apostol

    Boldog az az ember, aki a kísértésben helytáll, mert miután kiállja a próbát, megkapja az élet koszorúját, amelyet az Úr azoknak ígért, akik őt szeretik.
                   – Szent Jakab apostol

   Amint a nyakláncon egyetlen szál tart össze minden gyöngyszemet, éppígy a lelki életben valamennyi erényt a szeretet egyesít.
                  – Szent Pio atya

   Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 429 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Dicsőséges rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 430. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Dicsőséges R.f. 1. Tizede.
Az Isten iránt való szeretetnek egész tökéletessége pedig abban áll, hogy akaratunkat egyesítsük az Ő legszentebb akaratával.
Liguori Szent Alfonz
Imaszándék: Add, Urunk, hogy most a járvány idején is kitartsunk Isten legszentebb akarata mellett és megmaradjunk hitünkben!

KEDD: Dicsőséges R.f. 2. Tizede.
Akkor vagy kedves, ha ragyogó lelkiismerettel, tiszta szívvel, feddhetetlen élettel jössz ide.
Aranyszájú Szent János
Imaszándék: Add, Urunk, hogy lelkünket, gondolatainkat, tetteinket gyakran tisztítgassuk, hogy megérthessük személyre szabott üzeneteidet!

SZERDA: Dicsőséges R.f. 3. Tizede.
A felállított létra pedig földi életünk, melyet, ha alázatos a szívünk, az Úr az égig emel. A létra két oldalának pedig lelkünket és testünket mondhatjuk, s ezek közé az oldalak közé az isteni meghívás az alázatosságnak és a szerzeteséletnek különböző fokait illesztette, hogy rajtuk fölfelé haladjunk.
                  – Szent Benedek
Imaszándék: Adj, Urunk, alázatos szívet a megpróbáltatások idején, hogy felismerjük mit kell tennünk!

CSÜTÖRTÖK: Dicsőséges R.f. 4. Tizede.
Nem lehet tudatlanba venni, nem lehet tagadni; angyal az, aki Krisztus országát és az örök életet hirdeti. Ne külseje szerint értékeld, hanem hivatása szerint.
Szent Ambrus
Imaszándék: Áldd meg, Istenünk, a hivatásukat lelkiismeretesen végzőket egészséggel, munkabírással és tettrekészséggel!

PÉNTEK: Dicsőséges R.f. 5. Tizede.
Legyen vágyad: újjászületni Istenben az új élet szentségével és Istenben újra gyermekké válni.
Szent Gertrúd
Imaszándék: Add, Jézusunk, hogy a templomtól távol is Istenben gyermekké váljunk!

SZOMBAT: Dicsőséges R.f. 1. Tizede.
Ebben az életben sok tövisünk van, a másikban rózsából lesz sok.
Bosco Szent János
Imaszándék: Adj, Urunk, türelmet a megszorítások betartásakor és leleményességet az idő jó felhasználásához, hogy megalapozzuk az eljövendő világ rózsáit!

VASÁRNAP: Dicsőséges R.f. 2. Tizede.
Civilizációnk a pénz istenének kultuszát követi. Olyan filozófiával és gyakorlattal állunk szembe, amely kizárja az élet két pólusát: a fiatalokat és az időseket….. nem hagyják beszélni és cselekedni az időseket. A fiatalokkal ugyanez történik: nem tudják megtapasztalni a munka méltóságát, nincs munkájuk. Ez a civilizáció kizárja az időseket és a fiatalokat. A fiataloknak ki kell lépniük és harcolniuk kell az értékekért. Az idősek beszéljenek, tanítsanak, és adják át a bölcsességet, a népek bölcsességét.
Ferenc pápa

Imaszándék: Áldd meg, Urunk, az orvosokat és ápolókat, hogy eredményes munkát végezzenek, hogy a fiatalok, az idősek tapasztalatát felhasználva, mielőbb munkába állhassanak!

 

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…