Gondold meg: léted nem magadtól, hanem Krisztustól van, nem vagy magadé, az övé vagy!
                   – Szent Ambrus

   Mind a nagy, nind a kicsiny dolgokban tekintse egyedüli célnak Istent, mert különben nem fog növekedni erények és érdemek tekintetében.
                   – Keresztes Szent János

   Az imádság által a magasba emelkedő lélek az egekbe hatol, és kimondhatatlan ölelésekkel karolja át az Urat.
                  – Aranyszájú Szent János

   Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 385 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Világosság rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 386. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Világosság R.f. 1. Tizede.
 Ne vesztegessétek az időt, tegyetek nagyon sok jót, ezt nem bánjátok meg soha sem.
                 – Bosco Szent János –
Imaszándék: Add, Urunk, hoy az időt igyekezzünk a te tetszésed szerint felhasználni, mert ami elmúlt, az soha nem tér vissza!

KEDD: Világosság R.f. 2. Tizede.
Ne féljetek határozott lépéseket tenni az életben. Bízzatok, az Úr nem hagy egyedül benneteket!
                  – Ferenc pápa –
Imaszándék: Támogatsd, Urunk, jószándékainkat, hogy érezzük a feléd vezető biztos utat!

SZERDA: Világosság R.f. 3. Tizede.
Jézus nem nézi az időt, mert az Égben már nincs idő. Neki csak a szeretetre kell néznie.
                – Lisieux-i Kis Szent Teréz –
Imaszándék: Add, Uram, hogy helyesen tudjam szeretni azokat, akikkel akaratod szerint együtt munkálkodunk az üdvösség felé vezető úton, akár a családban, akár máshol!

CSÜTÖRTÖK: Világosság R.f. 4. Tizede.
Légy szelíd, hogy sohase harcolj az igazság ellen.
             – Szent István király –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy felismerjük az igazságot és szelíden elfogadjuk azt, még akkor is, amikor az nem a mi igazságunk szerinti is!

PÉNTEK: Világosság R.f. 5. Tizede.
   Áradj lelkembe lelkem erőssége, alakítsd magadhoz, hogy folt és ránc nélkül legyen a tiéd és a tiéd is maradjon.
             – Szent Ágoston –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy Te légy erősségünk, hogy biztos úton haladjunk azon az úton, anit nekünk szántál!

SZOMBAT: Világosság R.f. 1. Tizede.
Nem akarjuk testvérek, hogy az elhunytak felől tájékozatlanok legyetek, hogy ne szomorkodjatok, mint a többiek, akiknek nincs reményük.
             – Szent Pál apostol –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy halottaink után ne szomorkodjunk, mint akik már el is felejtették, hogy van örökélet, hanem kérjük isten irgalmát számukra, hogy eljussanak a Te színed látására!

VASÁRNAP: Világosság R.f. 2. Tizede.
   A világ pedig nem kell nekem, sem pedig akármi, ami e világból való, s azt hiszem nem képes nekem örömet okozni más, mint ami Tőled ered.
              – Avilai Szent Teréz –
Imaszándék: Adj, Uram, megelégedettséget szívünkbe, hogy azt szeressük, amit Tőled kapunk és ne vágyjunk többre, mint amit Szerinted megérdemlünk!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…