28. március, 2020Igehirdetések No comments

   Amikor Jézus a jeruzsálemi templomban tanított, szavainak hallatára a nép közül egyesek felkiáltottak: „Ez valóban a Próféta.” Mások meg azt mondták: „Ez a Messiás.” Voltak azonban olyanok, akik megkérdezték: „Hát Galileából jön a Messiás? Az írás szerint nemde Dávid családjából és Dávid városából, Betlehemből kell jönnie a Messiásnak?”
 

   Erre szakadás támadt a nép között. Néhányan el akarták őt fogni, de senki sem mert rá kezet emelni. A szolgák (akiket Jézusért küldtek), nélküle tértek vissza a főpapokhoz és a farizeusokhoz.
Azok felelősségre vonták őket: „Miért nem hoztátok őt ide?” A szolgák mentegetőztek: „Ember így még nem beszélt!” Erre a farizeusok rájuk förmedtek: „Csak nem vezetett titeket is félre? Mondjátok: hitt-e benne egy is a főtanács tagjai vagy a farizeusok közül? Csak ez az átkozott népség, amely semmit sem ért a törvényhez.” Ekkor az egyik tanácstag, Nikodémus, aki egy alkalommal éjnek idején fölkereste Jézust, így szólt: „A mi törvényünk nem ítélkezik senki felett anélkül, hogy ki ne hallgatta volna, és meg nem állapította volna, mi (rosszat) cselekedett.”

   A többiek azonban neki támadtak: „Talán te is galileai vagy? Kutass csak utána, és rájössz, hogy Galileából nem származik próféta!”

   Ezután mindegyikük hazatért.

                                                             János Evangéliuma  7, 40-53

   Jézus személye körül sok félreértés alalkult ki. Nem azért, mert a messiási titok lehetetlenné tette személyének a tisztázását, hanem inkább azért, mert az ellenfelei összezavarták a népet. A különböző messiási címek helyét átveszi a jánosi én vagyok kifejezés. A retorikai kérdés még jobban összezavarta a népet. Jézust galileainak tekintik, nem veszik figyelembe betlehemi születését. Ez nehezítette meg Natanael megtérését is.

   A szolgák nem fogadták el az elfogatási parancsot, mert nem tudták pontosan, hogy kivel van dolguk, hiszen beszéde eltért a hagyományostól. A farizeusokhoz képest, Ők sokkal fogékonyabbak voltak Jézus felismerésére. A farizeusok azonban butaságnak tekintik a szolgák fogékonyságát. Azzal igyekeznek Jézus tekintélyét lerombolni, hogy összezavarják a népet. Ez ma is a legjobb politikai fogás, amikor valakinek a hírnevét le akarják rombolni. Megosztják az emberek véleményeit, növelik a személy iránti bizalmatlanságot, hogy azután lerombolhassák a hitelességét.

   A Jézus elleni üldözés politikai versengéssé alakul át. A választások előtti időszakok jutnak eszünkbe, amikor mindenki saját személyének korrektségéről akarja meggyőzni a népet. A farizeusok és a főpapok számára a nép terhet jelent, nem közösségként kezeli őket, hanem csőcselékként.

   Nikodémus egy kis józanságot akar a vitába belevarázsolni, de lehurrogják. Jézus elfogatásának a szándéka megváltozhatatlan. Ellenfelei végleg eldöntötték, hogy elfogják és tárgyalás nélkül elítélik. Még arra sem adnak esélyt Neki, hogy egy tisztességes tárgyaláson megvédhesse Magát.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom