30. március, 2020Igehirdetések No comments

   Abban az időben Jézus kiment az Olajfák-hegyére. Kora reggel pedig újra megjelent a templomban. A nép köréje sereglett, ő pedig leült, és tanította őket.

   Az írástudók és a farizeusok egy házasságtörésen ért asszonyt vittek eléje. Odaállították középre, és így szóltak hozzá: „Mester, ezt az asszonyt házasságtörésen érték. Mózes azt parancsolta a törvényben, hogy az ilyet meg kell kövezni. Hát te mit mondasz?” Ezt azért kérdezték, hogy próbára tegyék, és vádolhassák.

   Jézus lehajolt, és az ujjával írni kezdett a földön. Ők azonban tovább faggatták. Erre fölegyenesedett, és azt mondta nekik: „Az vesse rá az első követ, aki közületek bűn nélkül van!” Aztán újra lehajolt, s tovább írt a földön. Azok meg ennek hallatára egymás után eloldalogtak, kezdve a véneken, s csak Jézus maradt ott a középen álló asszonnyal. Jézus fölegyenesedett és megszólította; „Asszony, hol vannak, akik vádoltak téged? Senki sem ítélt el?”

   „Senki, Uram” – felelte az asszony.

   Erre Jézus azt mondta neki: „Én sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezzél.”

                                                                     János Evangéliuma 8, 1-11

   Ez a történet megmutatja, hogy Jézus jeruzsálemi tevékenysége két fontos mozzanatot jelentett: nappal a Templomban tanított, éjjel az Olajfák hegyén imádkozott. Jézus nyilvános működésétől elválaszthatatlan az imádság. Számára az imadság a mindennapi kenyér, amely erőt, lendületet ad a következő nap kihívásaira.

   A bűnös asszony elítélése nyomán egy valós történet jut eszembe. Amerikában egy Poughkeepsie nevezetű kis városkában az egyik házban egy soroztagyilkos felvételeire találtak rá. A gyanúsítottak között egy helyi rendőrt tarottak számon, akinek éjjeli afférjei köztudottak voltak. Ezt a rendőrt halára ítélték, és később újra elkezdődtek a gyilkosságok, amiből kiderült, hogy ártalanul végezték ki. Ennek az embernek nem a tettei miatt kellett lakolnia, hanem az emberek előítélei miatt.

   Jézus nem egy ártatlan asszonyt karol fel, de a köszöbön álló büntetés nincs arányban az elkövetett bűnnel. Ezen felül meg pontosan ezt a helyzetet akarják felhasználni ellene. Az adófizetésről szóló vita köszönt vissza, amikor kelepcébe akarták csalni. Ha nem engedelmeskedik a mózesi törvények, akkor nem lehet próféta. Ha pedig a római tiltás ellenére helyeseli, akkor törvényszegő. Perverz módja annak, hogy valakinek a hírnevét bemocskolják.

   Jézus nem szavakkal válaszol, hanem egy szokatlan gesztussal. A homokba szavakat, neveket ír. Tudjuk, hogy a homokba írt szavak nem hagynak nyomot, hiszen idővel a szél elfujja őket. Ez az apró gesztus azonban meghátráltatja a vérre szomjas bosszúállókat. Az asszonyt szabadon engedi, de figyelmezteti, hogy szakítania kell korábbi életmódjával. Életstílusa, viselkedése már tarthatatlanná vált. Ő is meg kell tegye a saját részéről azokat a lépéseket, amelyek hozzájárulnak rehabilitációjához.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…