20. október, 2020Igehirdetések No comments

   Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:

   Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a menyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki.

   Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Bizony, mondom nektek, felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, körüljár és felszolgál nekik. És ha a második vagy a harmadik őrváltáskor érkezve is így találja őket, boldogok azok a szolgák.

                                           Lukács Evangéliuma 12,35-38

   Naponta értesülhetünk a világsajtóból hirtelen, vagy erőszakos halálról. Jézus szerint a keresztény úgy kell várja az Ő érkezését, mint a szolga az urát vagy az őr a tolvajt. A csípőt azért övezték fel, hogy amikor a gazda megérkezett térdig fel tudják csíptetni a hosszú ruhát, és nyomban szolgálni tudjanak neki.

   A második vagy a harmadik őrváltás a késő éjjeli időszakot jelenti. Amikor a ház ura távol volt, és késő éjjeli órákban érkezett meg, akkor a szolgák készenlétben kellett legyenek. Az őrzés a legnehezebb feladatokhoz tartozik. Az őrök éjjel is éberek kell legyenek, mert a tolvajok, a betörők általában éjjeli órákban szokták tervüket végrehajtani.

   Mivel emberi számítás szerint nem tudjuk mikor fog Jézus újra eljönni, ezért folyamatosan kell várjunk az ő látogatására. Nem arról van szó, hogy Jézus szereti a meglepetéseket, és ezért feszülten kellene várakozzunk rá. A hangsúly inkább a következetes készülődésen és várakozáson van.

   Jézus azt szeretné, hogy életünk bármely pillanatában fogadóképesek legyünk. A keresztények már az ősegyházban virrasztottak és imádkoztak, hogy ha megérkezik Jézus legyenek készen. Mennyire tudatosítom magamban, hogy az üdvösségem szempontjából fontos az állandó készenlét? Hogyan készülök a Jézussal való találkozásra? Van-e konkrét programom?

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…