19. október, 2021Igehirdetések Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:


Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a menyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki.

Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Bizony, mondom nektek, felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, körüljár és felszolgál nekik. És ha a második vagy a harmadik őrváltáskor érkezve is így találja őket, boldogok azok a szolgák.

Lukács Evangéliuma 12, 35-38

      A lakoma visszatérő motívuma Szent Lukács evangéliumának. Itt nagy hangsúlyt kapnak a szolga és a sáfár kifejezések. Mindkettő olyan személyt jelöl meg, akik valamilyen szolgálatot tesznek a keresztény közösségnek. A felszolgáló szerep felcserélése nagyon fontos része a példabeszédnek, mert Isten ingyenes kegyelmét hangsúlyozza ki. A lakoma itt eszkatologikus értelmet kap. A végső időkben Isten megjutalmazza a hűséges tanítványokat.

      Ebben a példabeszédben is a szolgálat fontossága jut kifejezésre. Jézus értelmezésében a keresztény közösségben azt illeti meg az első hely, aki a többiek szolgája. Ez a szolgálat nem föltétlenül egyezik meg az ókori rabszolgasággal, hiszen szeretetszolgálatról van szó. Az éber szolga jutalma Isten lehajló szeretete.

      A végső időkben Isten teríti meg a világ nemzeteinek a lakoma asztalát, és ezen jelen lesznek az apostolok, akik Izrael új népének a képviselői lesznek. A lakomára szóló meghívás mindenki számára szól, de csak azok maradhatnak bent, akik megfelelő kegyelemben részesültek. A megszentelő kegyelem nélkül nincs igazi résztvétel. Isten készíti fel lelkünket erre a lakomára, és Ő fogad be minket. Életünk során arra kell törekedjünk, hogy lelkünk megfelelő állapotban érkezzen meg a mennyei lakomára. 

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…