7. június, 2021Igehirdetések Boldogok, akiket az igazság miatt üldöznek, mert övék a mennyek országa bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

A tömeget látva fölment a hegyre. Leült, a tanítványai odajöttek hozzá, ő pedig szólásra nyitva ajkát így tanította őket:

,,Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők majd vigasztalást nyernek. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők majd jóllaknak. Boldogok az irgalmasok, mert ők majd irgalomra találnak. Boldogok a szívükben tiszták, mert ők látni fogják Istent.

Boldogok a békeszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni. Boldogok, akiket az igazság miatt üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, amikor gyaláznak és üldöznek titeket, és hazudozva minden rosszat mondanak rátok miattam. Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok nagy a mennyekben; így üldözték ugyanis a prófétákat is, akik előttetek voltak.

Máté Evangéliuma 5, 1-12

   A boldogságmondások olyan ígéretek, felkiáltások, amelyek elsősorban a jövőre vonatkoznak.
   A szegények elsősorban szociálisan szegények, akikről Isten gondoskodik. Izraelben a gazdagságot az erkölcsösséggel, kiváltsággal kapcsolták össze. Ugyanakkor azokat az embereket is jelképezi, akik a peremre szorultak, akiket kiközösítettek. Itt személyes-erkölcsi értelmet kap: az alázatosságról, az anyagi függetlenségről, az önként vállalt szegénységről szól.
   A szelídek azok, aki nehezen sértődnek meg, akik szívesen jótékonykodnak. A szomorúak elsősorban az igazságtalanság láttán nem tudnak megvigasztalódni.
Az irgalmas emberek azokat jelenítik meg, akik szívesen megbocsátanak, még az ellenségeiknek is.
   A tisztaszívűek a rituális tisztaságra utalnak, akik megtartják a szövetséget, és hűségesek Isten parancsaihoz.
   A békesség a messiási ígértek egyike. Itt közel áll az irgalmas magatartáshoz, amelyet a királyok küldetéseknént is meghatároztak. Mindegyik boldogság mesterséges párhuzamra épül. Ezek a végső időkben fognak megvalósulni. Mindegyik ígéret, kiáltvány végére bele lehetne helyezni Isten nevét.
   Isten az, aki megvigasztal, gazdaggá tesz, megszelídit, irgalmas, tisztaszívűm békességet kínál fel. Aki mindezeket szem előtt tartja, az magával az Istennel gazdagodik meg.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom