1. december, 2020Igehirdetések No comments

   Amikor a hetvenkét tanítvány nagy örömmel visszatért küldetéséből, Jézus felujjongott a Szentlélekben, és így imádkozott: „Áldalak téged, Atyám, mennynek és földnek Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és a kicsinyeknek jelentetted ki. Igen, Atyám, így tetszett neked.

   Mindent átadott nekem Atyám. Senki más nem ismeri a Fiút, csak az Atya; és az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú ki akarja jelenteni.” Jézus ezután tanítványaihoz fordult, és külön nekik mondta: „Boldog a szem, amely látja, amit ti láttok. Mondom nektek, sok próféta és király szerette volna látni, amit ti láttok, de nem látta, és hallani, amit ti hallotok, de nem hallotta.”

                                        Lukács Evangéliuma 10, 21-24

   Jézus valószínű korának a bölcseleti iskoláira és a rabbinikus tanítókra gondolt, amikor kifejezte az Atya bölcsességét. Az Atya kinyilatkoztatása meghalad minden előkelő iskolát. Ellentétet allít fel a gyermekek tudatlanság és az okosak tudománya között. Isten a legegyszerűbb lelkekhez szólt, és ezek közé tartoznak a tanítványok is. A keresztény misszió alapja az Atya és a Fiú kapcsolata. A Fiú nyilaktoztatta ki az apostoloknak az Atya igazi arculatát. A Fiú birtokolja az Atya ismeretét, és ezt közvetítette gyermekeinek.

    Mi is az evangélium sorain keresztül tudjuk felfedezni az Atya igazi arcát. Krisztus az Atya képmása, ikonja. Amikor Krisztus evangéliumát hallgatjuk, vagy olvassuk, akkor az Atya szól hozzánk. Nincs tisztább ismeretünk Istenről, mint az, amit Jézustól tudtunk meg. Ebben az értelemben az Atya egy irgalmas Isten, aki a teremtés óta arra törekszik, hogy egyesítse az emberi nemet és üdvösségre vezesse a nemzeteket. Pontosan ezért nincs üdvösség sem a földön, sem az égben, csak Jézus Krisztus által, aki megmutatta Isten igazi életét. Feltárta számunkra Isten szentháromságos létét.

Ráduly István Zsolt, Kőhalom