> Bocsássatok meg annak, akire nehezteltek - Imalánc.ro
 
2. június, 2023Igehirdetések Bocsássatok meg annak, akire nehezteltek bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Miután Jézus a tömeg örömujjongása közben bevonult Jeruzsálembe, fölment a templomba. Ott körülnézett, és mindent szemügyre vett. Mivel már esteledett, a tizenkét apostollal együtt kiment Betániába.

Jézus közösségében a testvéri szeretet, a kölcsönös megértés, és megbocsátás szelleme kell uralkodjon.

Amikor másnap eljöttek Betániából, Jézus megéhezett. Messziről látott egy zöldellő fügefát. Elindult feléje, hátha talál rajta valami gyümölcsöt. De amikor odaért, csak leveleket talált rajta, mert még nem érkezett el a fügeérés ideje. Ekkor így szólt: „Senki se egyék rólad gyümölcsöt soha többé!” Tanítványai is hallották ezt.

Nemsokára Jeruzsálembe érkeztek. Jézus bement a templomba, és kezdte kiűzni azokat, akik a templomban adtak-vettek. A pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit felforgatta, és senkinek sem engedte meg, hogy bármit is keresztülvigyen a templom területén. Azután megmagyarázta: „Hát nem azt tanítja az írás: »Az én házamat minden nép az imádság házának nevezi majd?« Ti pedig rablók barlangjává tettétek.”

Amikor a főpapok és az írástudók értesültek erről, azon tanakodtak, miképpen okozzák vesztét. Féltek ugyanis tőle, mert az egész nép lelkesedett tanításáért. Amikor beesteledett, Jézus tanítványaival együtt elhagyta a várost.

Másnap reggel, amikor a fügefa mellett vitt el az útjuk, látták, hogy tövestül elszáradt. Péter visszaemlékezve Jézus szavaira, így szólt hozzá: „Mester, nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, elszáradt!” Jézus ezt válaszolta nekik: „Higgyetek az Istenben! Bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja a hegynek: »Emelkedjél föl, és vesd magad a tengerbe«, és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, az valóban úgy is lesz. Azért mondom nektek, bármit kértek imádsággal, higgyétek, hogy megkapjátok, és el is nyeritek.

Amikor pedig imádkozni készültök, bocsássatok meg annak, akire nehezteltek, hogy mennyei Atyátok is megbocsássa bűneiteket! Mert ha ti nem bocsátotok meg egymásnak, mennyei Atyátok sem bocsátja meg bűneiteket.”

Márk Evangéliuma 11, 11-26

Ez az evangéliumi részlet nagyon összetett, mert bár látszólag a fügefa terméketlenségéről szól, a háttérben a hitről van szó. Jézusom a fügefát szándékosan szárította ki, hogy ezáltal bemutassa a hitnek az erejét. A terméketlen fügefával ellentétben, a hit termékeny, olyan dolgokra is képes, amelyekre rendes körülmények között az ember nélküle képtelen.

A templom vásárlás csarnokának a megtisztítása lehet egy jelképes cselekedet, amelyben Krisztus egy más értékrendszert képvisel. Bár a mocskos anyagiak szükségesek a templom fenntartására, a közösségek működtetésére, de nem vehetik át az első helyet a lelki dolgoktól. Az értékek felcserélésének veszélye ma is reális, hiszen a pénznek sajátos vonzalma van. És valóban vonza a haszonlesőket, a csalókat. A vagyon, gazdagság komoly veszélyt jelenthet azok számára, akik ezekre alapozzák életüket, kapcsolataikat.

Jézus közösségében a testvéri szeretet, a kölcsönös megértés, és megbocsátás szelleme kell uralkodjon.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom