17. szeptember, 2020Igehirdetések No comments

   Abban az időben:

   Egy farizeus meghívta Jézust, hogy étkezzék nála. Betért hát a farizeus házába, és ott asztalhoz ült. Élt a városban egy bűnös nő. Amikor megtudta, hogy Jézus a farizeus házában van vendégségben, alabástrom edényben illatos olajat hozott. Megállt hátul Jézus lábánál. Sírt, könnyeivel öntözte Jézus lábát, majd hajával megtörölte, és csókolgatta. Végül pedig megkente illatos olajjal.

   Ennek láttára a vendéglátó farizeus így szólt magában: „Ha ez próféta volna, tudná, hogy ki és miféle, aki érinti őt: hogy ez egy bűnös nő.” Jézus akkor hozzáfordult: „Simon, mondanék neked valamit.” Az így válaszolt: „Mester, beszélj!”

   „Egy hitelezőnek két adósa volt. Az egyik ötszáz dénárral tartozott neki, a másik ötvennel. Nem volt miből fizetniük, hát elengedte tartozását mindkettőnek. Melyikük szereti most jobban?”

   „Úgy gondolom az, akinek többet engedett el – felelte Simon. „Helyesen ítéltél” – válaszolta Jézus.

   Majd az asszony felé fordulva így szólt Simonhoz: „Látod ezt az asszonyt? Betértem házadba, s te nem adtál vizet a lábamra. Ez viszont könnyeivel öntözte a lábamat, és hajával törölgette. Csókot sem adtál nekem, ez meg szüntelenül csókolgatja lábamat, amióta csak bejött. Aztán te nem kented meg fejemet olajjal. Ez meg kenetet öntött a lábamra.

   Azt mondom hát neked, sok bűne bocsánatot nyert, mert nagyon szeretett. Akinek keveset bocsátanak meg, az kevésbé szeret.” Aztán így szólt az asszonyhoz: „Bocsánatot nyertek bűneid. Menj békével!”

                                             Lukács Evangéliuma 7, 36-50

   Ezzel az eseménnyel elkezdődik az irgalmasság evangéliumának a központi gondolatmenete, és Jézus példabeszédeinek sorozata. A történet egy Simon nevezetű farizeus házában játszódik, a görög szimpózionokra emlékeztet. Ezek a lakomák alkalmat adtak a beszélegetésre, illetve a vitákra. A meghitt hangulatot egy kivülálló asszony megjelenése bontja fel. Olyan gesztusokat tesz, amelyek Jézus hírnevét is veszélyeztetik. A történetből nem tudjuk meg konkrétan, hogy mivel kapcsolatos az asszony bűne.

   A farizeus a saját szájával mondja el az elhangzott példabeszédre a választ: akinek többet megbocsátottak, az jobban szeret. Itt követhető nyomon a megbocsátás csodálatos ereje. Feloldja a felek közti feszültséget, helyreállítja a kapcsolatot Isten és az ember között. Jézus a felkínált megbocsátásával igazi bűnbánatra vezette ezt az ismeretlen asszonyt. Ez nemcsak az asszonyra van hatással, hanem a környezetére is, amely önkéntelenül is észreveszi őszinte bűnbánatát. Nincs helye alakoskodásnak, farizeusi képmutatásnak, hiszen az asszony a szeretet nevében cselekszik, és egy éves munkabérnek az árát pazarolja a mester lábaira. Ekkora pazarlásra csak egy olyan személy képes, akinek megbocsátották bűneit, és megbocsátottnak érzi magát. A kegyelem győz a bűn következménye fölött. A farizeusról nem tudjuk meg, hogy hogyan gondolkodott, cselekedett tovább, de a mellékszerepeben jeleskedő asszony biztosan megtérten ment haza.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…