16. szeptember, 2021Igehirdetések Bocsánatot nyertek bűneid bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az időben: Egy farizeus meghívta Jézust, hogy étkezzék nála. Betért hát a farizeus házába, és ott asztalhoz ült. Élt a városban egy bűnös nő. Amikor megtudta, hogy Jézus a farizeus házában van vendégségben, alabástrom edényben illatos olajat hozott. Megállt hátul Jézus lábánál. Sírt, könnyeivel öntözte Jézus lábát, majd hajával megtörölte, és csókolgatta. Végül pedig megkente illatos olajjal.

Ennek láttára a vendéglátó farizeus így szólt magában: „Ha ez próféta volna, tudná, hogy ki és miféle, aki érinti őt: hogy ez egy bűnös nő.” Jézus akkor hozzáfordult: „Simon, mondanék neked valamit.” Az így válaszolt: „Mester, beszélj!”

„Egy hitelezőnek két adósa volt. Az egyik ötszáz dénárral tartozott neki, a másik ötvennel. Nem volt miből fizetniük, hát elengedte tartozását mindkettőnek. Melyikük szereti most jobban?”

„Úgy gondolom az, akinek többet engedett el – felelte Simon. „Helyesen ítéltél” – válaszolta Jézus.

Majd az asszony felé fordulva így szólt Simonhoz: „Látod ezt az asszonyt? Betértem házadba, s te nem adtál vizet a lábamra. Ez viszont könnyeivel öntözte a lábamat, és hajával törölgette. Csókot sem adtál nekem, ez meg szüntelenül csókolgatja lábamat, amióta csak bejött. Aztán te nem kented meg fejemet olajjal. Ez meg kenetet öntött a lábamra.

Azt mondom hát neked, sok bűne bocsánatot nyert, mert nagyon szeretett. Akinek keveset bocsátanak meg, az kevésbé szeret.” Aztán így szólt az asszonyhoz: „Bocsánatot nyertek bűneid. Menj békével!”

                   Lukács Evangéliuma 7,36-50

Simon farizeus házában derül ki Jézus legfőbb vonása. A farizeus következetlen saját magával szemben is, hiszen ragaszkodik a tisztasági törvényekhez, de nem mosdatja meg híres vendégének a lábát. A találkozást megelőző beszédében már utalt arra, hogy Őt a vámosok és a bűnösök barátjának tekintik. Ebben a konkrét helyzetben azonban ténylegesen kiderül ennek a vádnak az alapja. Jézus irgalmas a megtérő bűnösökkel szemben. Az asszony nemcsak hogy megmosta Jézus lábát, hanem könnyekkel áztatta azt. Ez a gesztus a mélységes bűnbánatának a jele. Az a vád sem állja meg a helyét, miszerint nem tudja ki mosta meg és kente be a lábát.

A hasonlatból kiderül, hogy Jézus a hitelező, a farizeus az, aki kevesebbel tartozott, a bűnös asszony pedig az, aki többel tartozott. Nem a törvények betartása teszi boldoggá az adóst, hanem a hitelező szeretete, irgalmassága. Mivel neki többet engedtek el, jobban tud szeretni. A bűnös asszony estében is ugyanezt olvashatjuk ki. Érezte bűnös voltának súlyosságát, tudta, hogy nem érintheti meg Jézus lábát, de amikor megtapasztalta szeretetét, akkor már nem tudott ellenállni.

A történet nem megalkuvással zárul le, hanem megbocsátással. Jézus szabaddá teszi ezt az asszonyt, akit mindenki rabszolgaként kezelt. Ezentúl szabadon teheti a jót. Visszakapta emberi méltóságát.

Jézus mindenkinek szeretné visszaadni a méltóságát. Hiszen mindannyian Isten gyermekei vagyunk. A nyilvános bűnösnek is joga van a megtérésre és a szabadságra. Ha Isten nem vádolja a bűnöst, akkor embertársainak sincs joga erre.

A bűnös asszonyt nem a szigorú törvények elfogadása, hanem Jézus szeretete gyógyította meg. Ez a szeretet mindenkit megváltoztat, mindenkit felruház egy új élettel.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…