11. január, 2020Igehirdetések No comments

   Abban az időben, amikor Jézus az egyik városban tartózkodott, talált ott egy leprával borított férfit. Mihelyt a leprás meglátta Jézust, arcra borult előtte, és kérlelte: „Uram, ha akarod, meggyógyíthatsz engem.”

   Jézus kinyújtotta kezét, megérintette, és így szólt hozzá: „Akarom, tisztulj meg!” Erre azonnal elhagyta őt a lepra. Jézus meghagyta neki, hogy senkinek se szóljon. „Menj inkább – mondta –, mutasd meg magadat a papnak, és gyógyulásodnak bizonyságául ajánld fel tisztulásodért az áldozatot, amint Mózes rendelte!”

   A gyógyítás híre mégis egyre jobban elterjedt. A nép nagy tömegben tódult Jézushoz, hogy hallgassa, és betegségeiből gyógyulást nyerjen. Ő azonban inkább egy magányos helyre vonult vissza, hogy imádkozzék.

                                                                             Lukács Evangéliuma 5, 12-16

   Jézus áttöri a vallásos tabuk határát és meggyógyít egy leprás beteget. Abban a korban a leprásokat a városokon kívül berendezett telepre vitték. Semmilyen okból kifolyólag nem mehettek az egészséges emberek közé. A Templomban sem vehettek részt a Szent Isten tiszteletében. Ez a kettős tiltás még jobban megnehezítette az életüket. A leprás az egyik határátlépő, Jézus a másik nagy határátörő. Tettét az emberi együttérzés vezéreli, nincs utalás az irgalmasságra vagy a haragra, mint Jézus tettének a forrásaira.

   A szöveg ellentmondást tartlamaz, hiszen először megtiltja a betegnek, hogy megmutassa magát, utána pedig megparancsolja, hogy gyógyulását mutassa be a papoknak. A leprás szempontjából fontos volt az újra beilleszkedés. A papok a szabály szerint meg kellett állapítsák a betegség megszűnését, és csak utána volt szabad visszatérni a közösséghez.

   Jézus a szent és minden, amit megérint átalakul. Nem fél a bűnös emberektől, hanem irgalmasan megközelíti őket. Számára nincsenek elveszett esetek. Az Ő szavai és érintései az isteni hatalom erejével hatnak. Ez nem jelent lehengerlő, vagy térdre kényszerítő erőt, hanem meghagyja az ember választási szabadságát. Nem keresi az emberi elismerést, a hírnevet, hanem alázatosan félrevonul imádkozni. Neki mindig az Atya dolgaiban kell lennie. Nem az emberi dicsőséget, hanem Isten dicsőségét keresi.

   Jézus ma is gyógyítani akar. Ma is szeretné megérinteni a bűntől leprás szívünket. Tudja, hogy nélküle elveszettek vagyunk, csakis az Ő irgalma által tudunk egységre lépni önmagunkkal és környezetünkkel.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…