1. szeptember, 2021Igehirdetések Azok ugyanis tudták, hogy ő a Krisztus bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kafarnaumi tartózkodása idején Jézus a zsinagógából jövet betért Simon (Péter) házába. Simon anyósa éppen magas lázban szenvedett. Mindjárt szóltak is neki az érdekében. Jézus a beteg fölé hajolt, parancsolt a láznak, és a láz megszűnt.

A beteg azonnal fölkelt, és szolgált nekik. Napnyugtakor mindnyájan odavitték Jézushoz a betegeket, akik különféle bajokban szenvedtek. Mindegyikre rátette kezét, és meggyógyította őket. Sokakból gonosz lelkek mentek ki, és ezt kiáltozták: „Te vagy az Isten Fia!” Jézus azonban rájuk parancsolt, és nem engedte, hogy beszéljenek; azok ugyanis tudták, hogy ő a Krisztus.

Amikor megvirradt, Jézus kiment egy magányos helyre; a népsokaság pedig keresésére indult, és meg is találta.

Tartóztatták, hogy ne menjen el tőlük. Jézus azonban így válaszolt: „Más városoknak is hirdetnem kell Isten országának evangéliumát, mert ez a küldetésem.” Azután folytatta tanítását Galilea zsinagógáiban.

Lukács Evangéliuma 4, 8-44

      Az evangélium nyelvezete ugyanazt a fogalmat használja a gyógyításra, mint az ördögűzésre. Amikor a gonosz lélek tanúságot tesz Jézus kilétéről, akkor valóban ördögűzéssel van dolgunk. Azonban a betegségeket is gyakran a megszállottsággal magyarázták, főleg ha nem tudták annak tudományos okát. Péter már Simonként említi. Lukács evangélista előbb bemutatja a szereplőket és utána magyarázza el megtérésük történetét.

   Péter Kafarnaumból származott, Andrással és a Zebedeus fiakkal együtt. A magas láztól nagyon féltek az ókorban, mert delíriummal járt. Hiányzik a kézrátevés a gyógyításkor, ezért Jézus szavának a hatalmát akarja kihangsúlyozni.

   A teljes felépülést Péter anyósának a szolgálatra való képessége mutatja. Ezután következik egy olyan rész, amikor Jézus félrevonul. Ilyenkor csendes pillanatokat töltött az Atyával. Az emberek azonban nyugodni sem hagyják, mert mindenhonnan özönlenek Hozzá. Jézusnak ez a tény nem töri meg hivatás-tudatát, mert szépen utasítja el a szűnni nem akaró tömeget. A kafarnaumi emberek nyitottabban fogadták Jézus cselekedeteit a názáretiekhez képest. Igaz, hogy sokan csak a csodát keresték, mégis ez a hit megtalálásának is az eszköze, hiszen Jézus ezáltal visszaigazolja istenségét, és megerősíti az emberekben a hitet.

   Jézus nem személyválogató, mert nem csak Péter apostol anyósát gyógyítja meg, hanem másokat is. ilyen szempontból nincsenek kedvezményezettek, mert az üdvösség mindenkinek szól. Jézus gyógyító cselekedetei rávilágítanak a Küldő személyére. Nem önmagát képviseli, hanem az Atyát. Itt az Atya irgalmassága diadalmaskodik. Újra megerősíti azt a tényt, hogy Jézus az Atya igazi képmása, Isten Fia és Messiás. 

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…