22. október, 2020Igehirdetések No comments

   Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:

   „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon. Keresztséggel kell megkereszteltetnem. Mennyire várom, hogy ez beteljesedjék!

   Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Mondom nektek, nem azt, hanem szakadást. Ezentúl, ha öten lesznek egy házban, megoszlanak egymás között: három kettő ellen, és kettő három ellen. Szembekerül apa a fiával és fiú az apjával, anya a lányával és lány az anyjával, anyós a menyével és meny az anyósával.”

                                                    Lukács Evangéliuma 12, 49-53

   Jézus a tisztulás tűzéről beszél, amely a tanítása által megtisztítja a tanítványokat. A békétlenség Jézus elutasításából származik (Lk 2, 34-35). A keresztség itt a katasztrófára, valamilyen tragédiára utal. A házon belüli ellenségeskedés gondolata már Mikeás prófétánál is megjelenik. Az evangélium mintha széthúzná, egymással szembe állítaná az embereket. Az ellenségeskedés nem személyes okokból születik meg, hanem a Jézus követéséből fakadóan. Már az agg Simeon felhívta a Szűzanya figyelmét arra, hogy tőr fogja átjárni a lelkét. A születés árnyékában ott lebeg a szenvedés tőre. Mária nemcsak a Megszületett Megváltót fogadja be, hanem az életével kapcsolatos összes történéseket, amelyek a szenvedésbe fognak torkollni. Az anyaság öröme mellett el kell fogadnia Szent Fia szenvedéseit, meggyilkolását is.

    Mária nemcsak az anyaságában tűnik ki, hanem a vértanúságában is. Van bátorsága elfogadni Isten tervét a negatív vonásaival együtt. A születést beárnyékolja a szenvedés elkerülhetetlen volta. Nemcsak Jézusnak kell egyedül szenvednie, hanem ebben részt fog vállalni a Szűzanya is.

   Az igazi békétlenség a szív felfuvalkodásából és az erkölcsi romlottságból származik. Ezekkel nem tud azonosulni a Megváltó, ezért szüli automatikusan a saját környezetébe konfliktust. Mivel nem alkuszik meg semmilyen igazságtalansággal, azért kihívja magára az ellenségeskedést, a kiközösítést.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

 

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…