> Az út, az igazság és az élet - Imalánc.ro
 
13. május, 2022Igehirdetések Az út, az igazság és az élet bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:

Jézus viszont megígérte, hogy vissza fog jönni értünk. Életünk utolsó órájában meg fog látogatni. Tamás apostol kérdése nyomán mi is kinyilatkoztatást kaptunk. Amikor az élet túl nehéz, amikor elveszítjük az élet útjának irányát, akkor nyugodtan forduljunk Jézushoz.

„Ne nyugtalankodjék a szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek! Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna-e: »Elmegyek, és helyet készítek nektek?« Ha majd elmegyek, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahová én megyek!”

Ekkor Tamás így szólt: „Uram, mi nem tudjuk, hová mégy; hogyan ismerhetnénk hát az utat?”

Jézus ezt felelte: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam.”

János Evangéliuma 14,1-6

Az utolsó vacsora után Jézus megnyugtató beszédet intézett tanítványainak. Közel volt Jézus elfogásának ideje, ezért próbálta az apostolokat felkészíteni a nehézségekre. Kapcsolatuknak egy igen fontos részéhez érkeztek meg. Ilyen helyzetben nekünk is a hit jelent kapaszkodót. A halálos betegség bekövetkeztével nekünk is megrendülhet a lelkünk. Ugyanakkor fontos, hogy bízzunk Istenben, aki az élet és halál Ura. Ő mindenkit szívesen vár a mennyben. Az üdvösség egyetemes, csak azok zárhatják ki magukat belőle, akik eleve visszautasítják Isten kegyelmét.

Jézus szálláskészítőnek, vagy révkalauznak nevei magát: “Azért megyek el, hogy helyet készítsek nektek.” (Jn 14, 2b) Így meghalásunk nem lesz reménytelen, mert Isten helyet készít számunkra. Jézus mindenkit magához akar vonzani, és ezt a vonzást folytatja a mennyből is. Nem mindegy, hogyan készülünk erre a szállásra. Mindenkinek megvan a helye a mennyben, de nem mindenki képes elfoglalni a helyét. Akik makacsul kitartanak a bűnben, azoknak a helye üres maradhat. Ezért törekednünk kell bejutni a szűk kapun.

Néhányan a halált úgy várják, mint egy kaszást, aki életüket aratja le. Jézus viszont megígérte, hogy vissza fog jönni értünk. Életünk utolsó órájában meg fog látogatni. Tamás apostol kérdése nyomán mi is kinyilatkoztatást kaptunk. Amikor az élet túl nehéz, amikor elveszítjük az élet útjának irányát, akkor nyugodtan forduljunk Jézushoz. Nem egy egyszerű utat mutat meg, hanem a krisztusi életformát. Igazsága pedig nem a jogi szakszerűséget jelenti, hanem megtanít a tevékeny életre.

Jézus az egyetlen út, amely a mennyei Atya örök hazájába vezet. Ma sok más utakon járnak az emberek, de nem tudják, hogy hová vezetnek. A mi biztos utunk Jézus, aki életével és halálával tanúskodott erről.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom