> Az út, az igazság és az élet - Imalánc.ro
 
3. május, 2023Igehirdetések Az út, az igazság és az élet bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam,

Szent-Istvan-bazilika-Budapest-En-vagyok-az-ut-az-igazsag-es-az-elet

 

   Ha ismernétek engem, Atyámat is ismernétek. De mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok.”

   Fülöp megjegyezte: „Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és ez elég nekünk.”

   Jézus így válaszolt: „Már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp? Aki engem lát, az látja az Atyát is. Hogyan mondhatod hát: »Mutasd meg nekünk az Atyát?« Nem hiszed talán, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is Atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem! Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek!

   Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az Atyához megyek. Bármit kértek majd nevemben az Atyától, megteszem nektek, hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban. Ha pedig tőlem kértek valamit a nevemben, azt is teljesítem.”

                                                      János Evangéliuma 14,6-14

A budapesti Szent István bazilika homlokzatára a mai igerész egyik versét olvashatjuk: ,,Én vagyok az út, az igazság és az élet.”(Jn ) Ez volt első szent királyunk életének a titka. Ő, aki még megérte a pogány világot, már nem a múlttal bajlódótt, hanem a nép jövőjét tervezte. Gondolataiba menekülve biztos rájött, hogy nincs más esélyük csak, ha keresztényekké lesznek. Jézus mondása minket is egy szebb, biztosabb jövőre hívott meg. Ő akar számunkra segítséget nyújtani. A tanácstalanság, kétkedés idejében forduljunk Hozzá. Megakarod ismerni a mennyei Atyát, kérj Jézustól segítséget? Imáinkban legalább három dolog kellene tudatosodjon, bizalommal kérjünk, köszönjük meg, hogy Jézus meghallgatott, és adjunk hálát azért, amit kaptunk.

Fülöp apostol az átlag ember felfogása szerint gondolkozott. Istent távolinak, megközelíthetetlennek tartotta. Jézus azonban rászólt, hogy már ideje volna a változtatásra, addig működött a régi felfogás Istenről. Most már Ő megmutatta, hogy milyen az Isten és mit akar. Legfőbb érv Jézus mellett a tettek, amelyeket végbevitt. Ezek Isten szeretetének a legjobb kifejezései.

Jézus ma is biztosít minket arról, hogy ha hittel kérünk valamit, azt Isten biztosan meghallgatja. A csoda első lépése az, hogy elfogadjuk Isten mindenhatóságát, hiszünk abban, hogy Ő nem közömbös terveinket, jövőnket illetően.

Aki követi Jézust, az lépésről lépésre eljut arra a szent pál-i felismerésre: ,,Ha Isten velünk, ki ellenünk?” (Róm 13, 31b) Az Ő útján senki sem téved el, az Ő igazságában senki sem fog csalódni, Tőle örök életet fogunk nyerni.

T. Ráduly István Zsolt, Kőhalom