8. október, 2019Igehirdetések No comments

   Abban az időben:

   Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá és így szólt: „Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!”

                                                  Lukács Evangéliuma 1,26-28

   Gábriel arkangyal a világ legcsodálatosabb hírével látogatta meg a Szűzanyát. Kegyelemmel teljesnek nevezi, amely köszöntés már tartalmazza a kiváltságait és az üdvösségtörténetben betöltött szerepét. Mária az első igazi temploma Istennek, mert maga az Isten fog szállást venni benne. Ennek a köszöntésnek a lényege, hogy Isten tervéről van szó. A későbbi részekben fog ennek a köszönésnek az igazi értelme a maga teljességében lelepleződni.

   Mária első látásra nehézségek nélkül fogja vállalni ezt a küldetést. Azonban azt is figyelembe kell vegyük, hogy már ezeket az eseményeket a feltámadás és a későbbi események fényében írták meg.

   A történetet a hat hónapos időmeghatározással Keresztelő születésének meghirdetésével hozza kapcsolatba. Mária állapotát a szüzességgel határozza meg, bár el volt már jegyezve Józseffel. A név nem ritka a szentírásban, de szüzessége homályt hagy maga után. József Dávid dinasztiájából származik, Mária azonban egy egyszerű családnak a sarja. Jelenlegi állapota párhuzamban van Erzsébet meddőségével, mert mindkét állapot a magányt, a megvetettséget teremti meg a saját környezetében.

   Nagy áttörést jelent, hogy a szokásos férfi hősök alakja mellett, most egy lány alakja kerül előtérbe. Ritkán soroltak fel női hősöket a szentírásban. A nemek közti egyenjogúságnak ez egyik első példája.

   A kegy, amelyet Isten gyakorol vele a messiási anyaság lesz, amellyel majd elkülönül a többiek anyaságától. Ez a kiválasztottság egy sajátos élettémát hoz magával, és a későbbiekben Mária életének a gyökeres megváltozását is jelenti.

   Mária óta Isten testvérünkké lett, és velünk maradt a világ végéig. Nem rabszolgák, vagy szolgák vagyunk, hanem meghívottak, kiválasztottak és felszenteltek.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…