31. augusztus, 2021Igehirdetések Az ördög a földre sújtotta az embert, és kiment belőle bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Jézus egyszer lement Kafarnaumba, Galilea egyik városába, és szombaton ott tanított. Tanítása ámulatba ejtett mindenkit, mert szavának hatalma volt.

Volt ott a zsinagógában egy tisztátalan lélektől megszállt ember, aki így kiáltozott: „El innen! Mi dolgunk veled, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elveszíts minket? Tudom, ki vagy: az Isten Szentje.” Jézus ráparancsolt: „Némulj el, és menj ki belőle!” Erre az ördög a földre sújtotta az embert, és kiment belőle, anélkül hogy bajt okozott volna neki.

Csodálkozás fogta el valamennyiüket, és egymás közt ezt mondogatták: „Mi ez? Akkora hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek, hogy kimennek a megszállottakból.”

Ennek híre elterjedt az egész környéken.

Lukács Evangéliuma 4, 31-37

   Kafarnaumban Jézus a szavával űzi ki a tisztátalan lelkeket. Olyan hatalma van, hogy egyetlen szavával aláveti akaratának a tisztátalan lelkeket. Nem riad meg attól, hogy szombaton cselekszik. A kafarnaumiak nem kifogásolják, hogy szombaton gyógyít. Úgy látszik az itteni hallgatóság nagy mértékben elüt a názáretiekétől.

   A tisztaság témája három fogalmat kapcsolt össze: a szombatot, a Szentet és a tisztátalan lelket. Istennel különleges kapcsolata van, ennek köszönheti hatalmát a lelkek felett. Itt nyilvánvalóvá válik, hogy Jézus a magasságbelinek a Fia, Dávid sarja, a Messiás.

   Nemcsak szavának van hatalma, hanem nevének is, hiszen a tisztátalan lélek elárulja kilétét azzal, hogy Isten szentjének nevezi Őt. Jézus ráparancsol a tisztátalan lélekre, hogy némuljon el, más helyen a Messiás-titoknak az elhallgatásáról van szó.

   Ördögűzése csodálkozást vált ki a szemtanúkból. Most ismerik meg igazából, eddig csak hallomásból, híresztelésből értesültek Róla. A tisztátalan lelkek kiűzése Isten országának kezdetét jelzik. Jézus által beköszönt a messiási korszak.

   Kérjük az Ő segítségét, hogy ne engedje meg a gonosz lelkeknek, hogy uralkodjanak felettünk. Az Ő szent nevére hajoljon meg minden térd a mennyben és a földön.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…