13. március, 2020Igehirdetések No comments

   Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek;

   „Hallgassatok meg egy másik példabeszédet! Volt egy gazdaember, aki szőlőt telepített, bekerítette sövénnyel, belül pedig taposó-gödröt ásott, és őrtornyot épített. Aztán rábízta a szőlőt a munkásokra, és elutazott. Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a szőlőmunkásokhoz, hogy a termést átvegyék. Ám a szőlőmunkások megragadták a szolgáit, s az egyiket összeverték, a másikat megölték, a harmadikat pedig megkövezték. Erre más szolgákat küldött, többet, mint először, de ezekkel is ugyanúgy bántak. Végül a fiát küldte el hozzájuk, mondván: »A fiamat csak megbecsülik!« Amikor azonban a szőlőmunkások meglátták a fiút, így szóltak egymáshoz: »Ez itt az örökös! Gyertek, öljük meg, és miénk lesz az öröksége!« Meg is ragadták őt, kidobták a szőlőből, és megölték.

   Amikor megjön a szőlőskert ura, ugyan mit tesz majd ezekkel a szőlőmunkásokkal?”

   Ezt válaszolták: „Gonoszul elbánik a gonoszokkal, a szőlőt pedig más munkásokra bízza, akik idejében átadják neki a termést.” Jézus így folytatta: „Nem olvastátok soha az írásokban: »A kő, melyet az építők elvetettek, mégis szegletkővé lett, az Úr tette azzá, és szemünkben csodálatos ez!«

   Ezért mondom nektek: Az Isten országát elveszik tőletek, és olyan népnek adják, amely majd megtermi annak gyümölcsét.”

   A főpapok és a farizeusok hallották a példabeszédet, és megértették, hogy Jézus róluk beszél. El akarták fogni, de féltek a néptől, mert mindenki prófétának tartotta.

                                                  Máté Evangéliuma 21, 33-43.45-46

   Máté ezzel a példabeszédével az üdvösség allegoriáját alkotja meg. Jézus a saját sorsát jövendöli meg a példabeszéden keresztül. Isten a szőlős gazdája, Jézus pedig az örökös. Izajás próféta jövendölése a nagypénteki kereszthódolatot juttatja eszünkbe, amikor Isten panaszkodik népének, hogy az általa ültetett ékes szőlőtő ellenére keserű gyümölcsött termet.

   A példabeszédben szereplő küldöttek Isten prófétái, akiket a nép elutasított, illetve meggyilkolt. Az ország a végidőkbeli teljes boldogságról szóló ígéreteket jelképezi. A nép pedig Isten új Izraelét jelenti, amelyet nemcsak a választott nép, hanem a pogányok is alkotják.

   A végső következtetést a főpapokkal és az írástudókkal mondatja ki. A béreseket a gazda szigorúan megbünteti, a szőlőt új, hűséges béreseknek adja ki. Jézus kiegészíti ezt a végkövetkeztetést: a halott fiú vissza fog térni és megerősíti a szőlőst.

   Az ígéretek nemcsak a választott népnek szólnak, hanem az egész világnak. Isten kiterjeszti ígéreteit a pogány nemzetekre is, ami az üdvösség egyetemességének a közvetett kifejezése.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…