> Az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek - Imalánc.ro
 
12. június, 2022Igehirdetések Az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:

„Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra.

Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek.

Minden, ami Atyámé, enyém is. Ezért mondtam, hogy az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek.”

János Evangéliuma 16, 12-15

Szentháromság ünnepe keresztény életünk legnagyobb titkát tárja fel előttünk. Kereszténységünk erre a hitre épül. Az Atya gyermekei, a Fiú testvérei, a Szentlélek templomai lettünk. A Példabeszédek könyve azt a csodálatos tervet mutatja be, amely Istenben öröktől fogva létezett. A világ eseményeiben, a természet hangjában felfedezhető egy csodálatos és rólunk gondoskodó Isten.

Isten ajándéka a megigazulás, amely a megváltásnak köszönhető. Ezért a csodálatos ajándékért a Szentlélek segítségével tudunk igazán hálásak lenni. Jézus Földi élete során betekintést nyújt az isteni élet Szentháromságos dimenziójába. Jézus egész élete az Atya megdicsőítésére irányult. A Szentlélek elküldésével tette lehetővé számunkra, hogy ezt a dicsőséget kinyilatkoztassa az egész világ számára. Amikor a szentáldozáshoz járulunk akkor nemcsak a Fiúval, hanem az Atyával és a Szentlélekkel is egyesülünk.

A szeretet szentsége növeli bennünk a megszentelő kegyelmet, ezáltal részesülünk a Szentháromság életében és üdvözítő tervében is. A mai evangéliumban Jézus az Igazság Lelkéről beszél. Az apostolok nagycsütörtökön este még nem voltak teljesen felkészülve az isteni terv befogadására, illetve annak megértésére. Különböző kétségek gyötörték lelküket. Vajon Jézus hogyan fogja helyreállítani Izrael országát? Hogyan fogja megalapítani, elhozni a Földre Isten országát? A lelki egység és a kegyelem Húsvét hajnalán fog kiáradni. Az apostolok Pünkösdkor fogják megkapni az Erősség Lelkét, aki bátorságot, új lendületet, reményt fog adni a születő Egyház új tagjainak is. Szent Ágoston a Szentháromságról írt művében a következőket írta: ,,Ahol szeretet van, ott hármasság van: aki szeret, akit szeretnek, éa szeretet forrása.” A Szentlelket lelkünk csendes vendégének hívja, aki megnyitja lelkünket Isten kegyelmeinek a méltó befogadására, és arra tesz képessé bennünket, hogy minél jobban átadjuk Neki lelkünket.

A keresztvetés fejezi ki a legjobban a szentháromságos hitünket. Amikor keresztet vetünk belesimulunk Isten szentháromságos életébe és szeretetébe.

Megvalljuk a Szentháromságba vetett hitünket és ezáltal kifejezzük odaadásunkat. A kísértés idején a keresztvetés felfegyverez minket arra, hogy meg tudjunk szabadulni a Gonosz szorításából. Isten szeretete azzal fejeződik ki a legjobban, hogy számunkra is megnyitja az utat a Szentháromság életébe, és a megnyitja a hit kapuját.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom