> Az Emberfiának sokat kell szenvednie - Imalánc.ro
 
19. június, 2022Igehirdetések Az Emberfiának sokat kell szenvednie bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Amikor egyszer Jézus egyedül imádkozott, és csak tanítványai voltak vele, megkérdezte tőlük: „Kinek tartanak engem az emberek?” Ők így válaszoltak: „Van, aki Keresztelő Jánosnak, van aki Illésnek, mások szerint viszont a régi próféták közül támadt fel valaki.”

Ő tovább kérdezte: „Hát ti kinek tartotok engem?” Péter válaszolt: „Az Isten Fölkentjének.” Jézus rájuk parancsolt, hogy ezt ne mondják el senkinek. Majd hozzáfűzte: „Az Emberfiának sokat kell szenvednie. A vének, főpapok és írástudók elvetik őt, megölik, de harmadnapra feltámad.”

Amikor már sokan gyűltek köréje, ezt mondta: „Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét mindennap, és úgy kövessen. Mert aki minden áron meg akarja menteni életét, elveszíti azt. Aki pedig elveszíti életét érettem, megmenti azt.”

Lukács Evangéliuma 9, 18-24

A mai evangélium két fő részből áll: Péter vallomásából és Jézus követéséből. A messiási címeknek Jézus idején nagyon politikai és királyi fenhangjai voltak. Tisztázni kellett, hogy Ő nem az egyik próféta a sok közül, nem is valamelyiknek a mása, hanem az Emberfia, akit már Izajás és Zakariás próféta is megemlített könyvében.

Az embereknek különböző torz elképzeléseik voltak Jézus személyét illetően. Egyesek Keresztelő Szent János reinkarnációját látták meg Benne, mások Illés prófétát, akit Isten tűzes szekéren magához vitetett. Az evangélium soraiból egy olyan Krisztus-arc bontakozik ki, amely elvezett minket is a valósághoz.

A felkentség a próféták, papok sajátos beiktatása volt. Most azonban nem egy papról, sőt nem is prófétáról van szó, hanem A Fölkentről. Minden más felkenés csakis Jézus áldásával, elfogadásával érvényesül. A keresztségben részesültünk a krizmában, amely Krisztushoz hasonlóvá tett minket. Mi is részesültünk Krisztus papi, prófétai és királyi küldetéséből.

A közvélemény gyakran leragad a saját elképzeléseiben, projektjeiben, nem jut el a valóság megismeréséig. Csakis a Szentlélektől megvilágosított egyén tudja felismerni Krisztus igazi kilétét. Az Emberfia megnevezés jobban megfelel Jézus küldetésének és akaratának.

Nem utasítja el Péter válaszát, de érzékeli, hogy ez a válasz nem saját tapasztalatra alapszik, hanem belső kinyilatkoztatásból származik. Krisztus ezzel megtisztítja a vallási, politikai, nemzeti ambícióktól függő címeket. Ő a megjövendölt Emberfia, aki a nép bűneiért és megtisztulásáért szenved, hal meg és támad fel.

Követése nem gyermekjáték, mert fel kell vállaljuk saját és mások keresztjeit is. Nem egy felhőtlen, szenvedés-mentes küldetést ígér követőinek, hanem részesedést saját szenvedésében, keresztjében. Ezen az úton mindenki a saját keresztjével tudja a legjobban követni Őt.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…