5. szeptember, 2020Igehirdetések No comments

   Amikor Jézus Galileában tanított, az egyik szombaton vetések között járt. Tanítványai tépdesni kezdték a kalászokat, és kezükkel morzsolgatva eszegették. Néhány farizeus rájuk szólt: „Miért tesztek olyant, ami szombaton tilos?”

   Jézus válaszolt nekik: „Nem olvastátok, mit tett Dávid, amikor társaival együtt éhezett? Bement az Isten házába, fogta a szent kenyereket, evett, és adott belőlük a többieknek is; pedig azokat csak a papoknak lett volna szabad megenniük.” Majd hozzátette: „Az Emberfia ura a szombatnak is.”

                                                                    Lukács Evangéliuma 6, 1-5

   A böjtről szóló vitában az előző példabeszédben Jézus már tisztázta, hogy a böjtölés nem aktuális, mert most a kegyelmi időszak érkezett el, most van a lakoma. A kalásszedést önmagában nem lehet szolgai munkának minősíteni. Ugyanakkor fontos kitétel, hogy Jézus ura a szombatnak, azaz a Törvényeknek is. Őt nem kötik azok az előírások, amelyek csak előízét adták meg a Messiás-várásnak, de nem vezettek megigazulásra. Általa a böjtölés új értelmet és tartalmat nyert. A böjt a vezeklésnek olyan módja, amikor valamiről önként lemondunk, hogy közelebb kerüljünk Istenhez és felebarátainkhoz. Csak akkor éri el az értelmét, ha segít bennünket az önmegtartóztatásban és az erények készséges gyakorlásában. Nem egy újabb lelki tréninget jelent, amellyel önmagunknak, vagy másoknak akarjuk megmutatni kiválóságunkat, önmegtartóztatási képességünket.

   Az ószövetségi párhuzam nem kimondottan a böjtre vonatkozik, hanem inkább a tiltott dolgok használatára. Jézus, Isten eszkatológikus küldötte, szombatját alárendelte Fiának és a követőinek. Később Szent Pál a témával kapcsolatosan megfogalmazza, hogy nem a szolgaság Lelkét kaptuk, hanem a fiúság Lelkét (Róm 8, 15). A megszentelődést tehát nem bizonyos előírások betartása munkálja, hanem a Krisztuba vetett hit. A szeretet parancsa felülír minden emberi szabályzatot.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…