17. november, 2020Igehirdetések No comments

   Abban az időben: Jézus Jerikó városán haladt át. Élt ott egy Zakeus nevű gazdag ember, aki a vámosok feje volt. Szerette volna látni és megismerni Jézust, de a tömeg miatt nem láthatta, mert alacsony termetű volt. Így hát előrefutott, felmászott egy vadfügefára, hogy láthassa, mert Jézusnak arra kellett elhaladnia.

   Amikor Jézus odaért, felnézett és megszólította: „Zakeus, gyere le gyorsan, mert ma a te házadban kell megszállnom.”

   Erre ő sietve lejött, és örömmel fogadta Jézust. Akik ezt látták, méltatlankodva megjegyezték: „Bűnös embernél száll meg.”

   Zakeus azonban odaállt az Úr elé, és így szólt: „Nézd, Uram, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit valamiben megkárosítottam, négy annyit adok helyette.”

   Jézus kijelentette: „Ma üdvösség köszöntött erre a házra, hiszen ő is Ábrahám fia. Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és üdvözítse, ami elveszett.”

                                                  Lukács Evangéliuma 19,1-10

   Zakeus a modern pszichológiai megnevezés értelmében kisebbségi komplexusban szenvedett. Alacsony termete, erkölcstelen foglalkozása mind hozzájárult ebben a komplexusban való elmélyülésben. Nem szeretett kitűnni, ezért a fügefa biztonságából lesi a közeledő Jézust. Nemcsak ő lesi Jézust, hanem Jézus is lesi a lehetőséget, alkalmat, hogy megszólítsa, magához hívhassa. Jézus úgy beszélget vele, mintha régi barátok lennének. Ez a közvetlenség, és a vendégségre való felajánlása egy nagyon mély ponton érintik meg a félszeg emberi lelket. Nem tud kitérni a meghívás elől, nem tud ellentmondani ennek a közvetlenségnek. Jézus meg sem várja a válaszát, hanem természetesnek veszi, hogy a társadalom ezen megbélyegzett emberével, egy vámossal együtt étkezzen, szóba elegyedjen.

   Nem marad el a hála és a megtérés. Zakeus megbánja korábbi életmódját, és bűnbánatát a szegények konkrét megsegítésével fejezi ki. Adósságát négyszeresen törlesztette. Ez a mértéktelen jóvátétel rámutat megtérésének a valódiságára. Életében már nincs helye a képmutatásnak, a féktelen harácsolásnak, a mértéktelen dorbézolásnak. Ábrahám fiának lenni annyit jelent, mint a hit embere lenni. Ábrahám hitt Isten ígéretében, ezért feltétlen engedelmeskedett meghívásának.

   Ez a meghívás nemcsak Zakeusnak szól, hanem minden keresztény, illetve nem keresztény embernek. Jézus mindenkinek a vendége szeretne lenni, de nem tolakodik, nem kellemetlenkedik, hanem kivárja a számunkra legalkalmasabb pillanatot, amikor nemcsak ajtónkat nyitjuk ki Neki, hanem a szívünket is.

Ráduly István Zsolt, Kőhalom