14. október, 2020Igehirdetések No comments

   Egy farizeus lakomáján így beszélt Jézus az asztalnál ülőkhöz:

   „Jaj, nektek, farizeusok! Tizedet adtok mentából, rutából és minden apró veteményből, de elhanyagoljátok az igazságosságot és az Isten szeretetét. Ezt meg kell tenni, azt meg nem szabad elhagyni!

   Jaj, nektek, farizeusok! Szeretitek a fő helyeket a zsinagógában, és a köszöntéseket a nyilvános tereken.

   Jaj, nektek! Olyanok vagytok, mint azok a sírok, amelyeket kívülről nem lehet észrevenni. Az emberek fölöttük járnak – anélkül, hogy tudnák.”

   Erre egy törvénytudó méltatlankodni kezdett: „Mester, ha ilyeneket mondasz, minket is gyalázol.” Ő azonban így folytatta: „Jaj, nektek is, törvénytudók! Elviselhetetlen terheket raktok az emberekre, ti magatok azonban még egy ujjal sem segítetek azokat a terheket hordozni.”

                                        Lukács Evangéliuma 11, 42-46

  Jézus helytelennek tartja azt a fajta vallásosságot, amely nem őszinte. Ezt rója fel a farizeusoknak. Jeltelen síroknak nevezi őket, ezzel utalva lelki állapotuk silányságára. A törvénytudó közbeszól, megérti a hasonlat mondanivalóját, és annak rájuk néző érvényességét. Bár tisztában vannak a törvényekkel és iskolázottak is, de a törvényt úgy alkalmazták, hogy még jobban megnehezítette az emberek életét. nem az életstílusukban talál hibát, hanem a központi törvények megszegésében.

   A farizeusok a nép példaképei voltak, de idővel mutáltak, elszakadtak az eredeti elvüktől. Vallási felsőbbrendűségüket mindenkivel éreztették, ezért képmutatásba süllyedtek.

   Jézus célja az volt, hogy őket is megnyere Isten országának, hiszen mindenkit meg akart hívni az Atya közösségébe. Ehhez azonban bizonyos kérdéseket tisztázni kellett.

   Ma is arra int, hogy óvakodjunk az alakoskodástól és a képmutatástól, mert ezek megrontják saját és közösségeink életét. Ferenc pápa szerint, ahol nincs bűnbánat, ott nincs irgalmasság sem. Csak az tud teljesen az Úr útjára állni, aki beismeri, hogy erre egyedül nem képes, szüksége van a közösség kiengesztelő szerepére, békéjére.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…