> Az élet kenyere - Imalánc.ro
 
5. május, 2022Igehirdetések Az élet kenyere bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

A kenyérszaporítás utáni napon Jézus így szólt a sokasághoz: „Senki sem jöhet hozzám, ha nem vonzza az Atya, aki küldött engem.

Én feltámasztom őt az utolsó napon. A prófétáknál ezt olvassuk: »Mindnyájan Isten tanítványai lesznek.« Mindaz, aki hallgat az Atyára, és tanul tőle, hozzám jön. Nem mintha az Atyát látta volna valaki. Csak aki Istentől való, az látta az Atyát. Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, annak örök élete van.

Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok mannát ettek a pusztában, és mégis meghaltak. Itt a mennyből alászállott kenyér, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adni fogok, az én testem a világ életéért.”

János Evangéliuma 6, 44-51

Jézusban való hitünk alapja az Atya vonzása. Az evangélista világossá teszi, hogy nincs szubjektív hit, mert mindenek előtt Isten hívott meg minket. Az istenismeretet Jézusra vezeti vissza. Nélküle nincs igazi kinyilatkoztatás. Ezért volt nehéz megértenie a szamariai asszonynak, hogy Jézus Ábrahám előtt létezett, a templom tanítóinak, hogy Jézus Salamon előtt létezett. Ők az időt az évek váltakozása szerint számították, nem értették, meg hogy Jézus létét nem kötik az idő és a tér dimenziói. Ismét a hit kerül előtérbe. A hit közvetlen következménye az örök élet. Hit nélkül nem létezik örök lét.

Popper Péter egyszer megkérdezte az egyik buddhista szerzetest, hogy mi lesz azokkal, akik nem hisznek a nirvánában. Azt válaszolta, hogy mindenkivel az történik, amit hisz. Hitünk valóban meghatározza halál utáni létünk hogyan-ját. Ha nem hiszünk az örök életben, akkor miért kellene üdvözüljünk, hiszen Isten, aki megkérdezésünk nélkül teremtett meg minket, megkérdezésünk nélkül nem fog üdvözíteni.

A hit kérdése, ezért létkérdés. Szembeállítja az égből alászállott kenyeret a pusztai vándorlás alatti mannával. A pusztában sokan meghaltak, az élet kenyere viszont elsősorban az örök létre ad kielégítő választ.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom