28. április, 2021Igehirdetések Az Atya, aki küldött engem bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Abban az időben Jézus hangos szóval hirdette:

   Aki bennem hisz, nem énbennem hisz, hanem abban, aki küldött engem. Aki engem lát, azt látja, aki küldött engem.

   Én világosságul jöttem e világra, hogy aki bennem hisz, ne maradjon sötétségben. Aki hallgatja ugyan tanításomat, de nem tartja meg, azt nem én ítélem el, mert hiszen nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem hogy megváltsam a világot. Van bírája annak, aki megvet, és nem fogadja el tanításomat. A tőlem hirdetett ige ítéli el őt az utolsó napon. Mert én nem magamtól beszéltem, hanem az Atya, aki küldött engem, hagyta meg nekem, hogy mit mondjak és mit hirdessek.

   Tudom, hogy az ő parancsa örök élet. Amit tehát hirdetek, úgy hirdetem, amint az Atya mondta nekem.

                                        János Evangéliuma 12, 44-50

   Ez a kiegészítő rész Jézus önazonosságának a kinyilatkoztatását tartalmazza. Nem önmagára hivatkozik, hiszen senki sem tanúskodhat saját maga javára, hanem az Atyára. Küldetésének a célja, hogy tanúságot tegyen az Atyáról és az Ő egyedülálló szeretetéről. Ismét előkerül a világosság és a sötétség dualisztikus hasonlata. Világosan meghatározza a feladatát, és utal az Mtörv-ben elutasított próféták miatti isteni ítéletre. Az ítélet, ítélkezés nem Jézus feladata. A vádlottat a Fiú tanúságának, kinyilatkoztatásának az elutasítása miatt fogják vád alá helyezni.

   Jézus tanítása nem egy filozófiai előadás, nem egy ideológia, hanem az Atya által felkínált örök élet. Mindenkinek ingyenesen felkínálja, de senkit sem kényszerít, illetve nem manipulál. Az emberi szabadság korlát és híd. Amennyiben Isten mellett döntünk, illetve Jézus parancsai mellett, akkor híd az örök élet felé. Ha ellene döntünk, akkor saját szabadságunk korlátjává válhat.

   Ha világosságba akarunk élni, akkor a világosság tudományát kell műveljük. Jézus tanítása élet és Lélek. Nem egy életidegen tantárgy, nem egy információs halmaz, hanem az élet sava, borsa.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…