21. április, 2021Igehirdetések Atyám akarata az, hogy mindaz, aki látja a Fiút és hisz benne, örökké éljen bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Kafarnaumban így tanította Jézus a sokaságot:

   „Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem éhezik többé; és aki bennem hisz, nem szomjazik soha. Megmondtam nektek: »Bár láttok engem, mégsem hisztek.«

   Minden, amit a Atya nekem ad, hozzám jön. Aki tehát hozzám jön, nem utasítom el.

   Nem azért jöttem le a mennyből, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki küldött engem. Aki pedig küldött, annak az az akarata, hogy semmit el ne veszítsek abból, amit nekem adott, hanem feltámasszam az utolsó napon.

   Atyám akarata az, hogy mindaz, aki látja a Fiút és hisz benne, örökké éljen, és én feltámasztom az utolsó napon.”

                              János Evangéliuma 6, 35-40

   Jézus két csoportra osztja hallgatóságát, az egyik csoport követi Őt, és ezért cserébe megkapja ajándékba az örök életet és a feltámadást, a másik csoport csodajeleket követel Tőle, és elutasítóan viselkedik az élet kenyerével és annak a követőivel.

   A másik csoportba nemcsak a nép vezérei, főpapok, írástudók tartoznak, hanem azok a tanítványok is, akik szertefoszlott reményeik miatt magára hagyták Jézust.

   Jézus kedvezményezettjei nem saját maguknak köszönhetik a hitet, hanem az Atyától kapták ajándékba. Az Atya vonzotta őket Fiához. Felmerülhet azonban a jogos kérdés: mi a helyzet azokkal, akik nem kerültek bele az Atya vonzásába, mennyire felelősek a hitetlenségükért? Ugyanazokat a csodákat látták, tanítást hallották Jézustól mint a többiek, honnan akkor ez a megkeményedés, elzárkózás?

   Féltek a megtéréstől, hiszen tudták, hogy Jézus elfogadásával meg kell változtassák korábbi életmódjukat. Ez viszont áldozatokkal jár. Sokan azért morzsolódnak le Jézus közösségéből, mert nem tudják megtenni a szabadugrást, a megtérés első lépését, amely lemondásokkal, önmegtagadásokkal is járna. Könnyebb hárítani, tovább folytatni kicsi játszmáikat, mint megtérni és elköteleződni. A Jelenések könyve találóan írja róluk: Ismerem tetteidet, hogy se hideg, se meleg nem vagy. Bárcsak hideg volnál, vagy meleg! De mivel langyos vagy, se hideg, se meleg, kivetlek a számból. (Jel 3, 15-16)

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…