7. szeptember, 2020Igehirdetések No comments

   Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja.

   Egy fillérért ugye két verebet adnak? És mégsem hull a földre egy se közülük Atyátok tudta nélkül! Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják! Ne féljetek hát: sokkal többet értek ti a verebeknél!

   Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van.

                                                            Máté Evangéliuma 10, 28-33

   Az evangélium hirdetése nagy kihívást jelent, ezért beszél Jézus félelemről, illetve a lélek halhatatlanságáról. Bár testünk elenyészik, lelkünk megmarad az örök életre. A veszély lehet reális is, főleg olyan országokban, ahol az egyházüldözés még létezik. Ugyanakkor szembeállítja a múlandó dolgokat az örök dolgokkal.

   Isten gondviselése kitér az egész életünkre. Nemcsak bizonyos eseményeket tart szem előtt, hanem átfogja az egész keresztény életünket. Azonban téves volna azt gondolni, hogy Nagy Testvérként felügyel az emberekre. Nem az intimszféránkra kíváncsi, hanem inkább az életünkre, gondolatainkra, motivációinkra, cselekedeteinkre. Azt szeretné, ha megtalálnánk életünk célját.

   Példabeszédében a rabbinukus módszert használja fel, amely összehasonlítja a könnyebbet a nehezebbel. Sokkal többet érünk minden élőlénynél, mert Isten saját hasonlóságára alkotott minket. Nemcsak a teremtés, hanem a megváltás alanya is az ember.

   Isten tudta nélkül még egy hajszálunk sem hullhat el. Ugyanakkor Isten nagyobb a félelmeinknél, hatalma van, hogy azokat elvegye tőlünk, csak bátorságot kell kérjünk Tőle. Az üdvtörténet hajnalán az emberek félve közelítették meg az Istent. Jézus eljövetelének köszönhetően van szószolónk az Atyánál, és nem kell többet féljünk Istent közelségétől, jelenlététől, mert nem pusztít el, hanem bátorít és felemel. Nem kell félned az éji kísértettől, sem a nappal repülő nyilaktól; sem a sötétben terjedő ragálytól, sem a fényes nappal kitörő dögvésztől (Zsolt 91, 5-6).

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…