> Arra sem vagyok méltó, hogy a saruit hordozzam - Imalánc.ro
 
4. december, 2022Igehirdetések Arra sem vagyok méltó, hogy a saruit hordozzam bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az időben: Keresztelő János megjelent Judea pusztájában, és így tanított: „Térjetek meg, elközelgett a mennyek országa!”

Egyengessetek

 

                                   

                                Ő volt az, akiről Izajás próféta ezt mondta:

A pusztában kiáltónak szava:
Készítsétek elő az Úr útját,
tegyétek egyenessé ösvényeit!

   János öltözéke teveszőrből készült, és bőrövet viselt a derekán. Sáska és vadméz volt az étele. Kivonult hozzá Jeruzsálem, egész Judea és a Jordán vidéke. Megvallották bűneiket, és ő megkeresztelte őket a Jordán folyóban.

   Amikor látta, hogy sok farizeus és szadduceus is jön hozzá megkeresztelkedni, így szólt hozzájuk: „Viperák fajzata! Ki indított benneteket arra, hogy meneküljetek a közelgő harag elől? Teremjétek hát a bűnbánat méltó gyümölcsét! És ne higgyétek, hogy közben azt gondolhatjátok: A mi atyánk Ábrahám! Mert mondom nektek: Isten ezekből a kövekből is tud Ábrahámnak fiakat támasztani. A fejszét ráhelyezték már a fák gyökerére: Kivágnak és tűzre vetnek minden fát, mely jó gyümölcsöt nem terem!

   Én csak vízzel keresztellek titeket a bűnbánatra, de aki énutánam jön, az erősebb nálam; arra sem vagyok méltó, hogy a saruit hordozzam. Ő Szentlélekkel és tűzzel keresztel meg titeket; kezében tartja már a lapátot, hogy kitakarítsa szérűjét. A búzát magtárba gyűjti, a pelyvát pedig olthatatlan tűzben elégeti!”

                                                                          Máté Evangéliuma 3,1-12

Advent második vasárnapján már két gyertya ég az adventi koszorún. Két gyertyának a fénye már jobban bevilágítja az életünket. Ugyanígy a közelgő Messiás fénye megtöri életünk árnyoldalait. Isten nagyon figyelmes hozzánk, hiszen évezredeken keresztül tappintatosan közölte prófétái által, hogy közeledni fog hozzánk.

A szentgyónás lehetne adventi készülődésünk egyik fontos lépése, hiszen mindannyian rászorulunk Isten irgalmas szeretetére. A farizeusok és szadduceusok nem voltak őszinték, amikor Keresztelő Jánoshoz közeledtek. Csak a népnek akartak kedvébe járni, de bűnbánatuk csak merő képmutatásnak bizonyult. Istennek nincs szüksége a mi kicsinyes színlelésünkre. Ismeri a szív gondolatait. Sokan a lelkiismeretük elhallgattatásával nyugtatják magukat. Azt gondolják, hogy nem bűnösebbek az átlagos embernél. Nem figyelnek oda a gyarlóságokra, az apró bűnökre, amelyeket újra meg újra elkövetnek.

Lew Walace írta a Ben Hur című könyvet. Erről a könyvről már öt filmprodukció született, ebből kettő nagy sikert aratott. William Weyler alkotásában a két főszereplő Ben Hur és mostoha testvére, Messala a film végén nem tudnak kibékülni. Az idén megrendezett változatban (Timur Bekmambetov rendezésében) a két fivér megbocsát egymásnak, és családjukkal együtt elhagyják Jeruzsálemet.

Isten azonban nem úgy működik, mint egy filmrendező, aki az előre megírt forgatókönyv szerint rendezi az életünket, hanem szabadon hagyja életünket. Mi dönthetünk életünk forgatókönyvének hogyan-járól. Adventben még inkább megértjük, hogy Isten a javunkat akarja, nem bábuknak tekint bennünket, hanem szabad döntéssel rendelkező szabad egyéneknek.

T. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…