11. október, 2019Igehirdetések No comments

   Egy alkalommal Jézus egy néma emberből űzött ki ördögöt. Amint az ördög kiment, a néma megszólalt. A nép elcsodálkozott rajta.

   Egyesek azonban azt mondták: „Belzebubnak, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket.” Mások próbára akarták tenni, és égi jelet követeltek tőle.

   Jézus belelátott gondolataikba, és így szólt hozzájuk: „Minden önmagában meghasonlott ország elpusztul, és ház házra omlik. Ha a sátán önmagában meghasonlott, hogyan állhat fönn az országa? Ti ugyanis azt mondjátok, hogy Belzebub segítségével űzöm ki az ördögöket. Ám, ha én Belzebub segítségével űzöm ki a gonosz lelkeket, a ti fiaitok kinek a segítségével űzik ki? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten ujjával (vagyis Isten erejével) űzöm ki az ördögöt, akkor bizonyára elérkezett hozzátok az Isten országa.

   Az erős ember fegyveresen őrzi házát. De birtoka csak addig van biztonságban, amíg el nem jön az, aki erősebb nála. Ez legyőzi, elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt.

   Aki nincs velem, az ellenem van; aki nem gyűjt velem, az szétszór.

   Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, nyugtalanul bolyong a magányos pusztaságban. Miután hasztalanul próbált megnyugodni, azt mondja magában:

   »Visszamegyek házamba, ahonnét kijöttem.« Odamegy, és azt látja, hogy egykori lakóhelyét kisöpörték és rendbe hozták. Erre elmegy, hoz magával hét más lelket, akik nála is gonoszabbak. Ezek bevonulnak a házba, és ott laknak. Az illető ember sorsa pedig rosszabbra fordul, mint azelőtt volt.”

                                                                                   Lukács Evangéliuma 11, 15-26

   A kérő imádságról szóló tanítás után, mintegy pofoncspásként érkezik a vád: Jézus az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket. A Szentlélek említése az előző példázatnál már jelzi Jézus hatalmának az eredetét (Lk 11, 5-13).

   A vitát egy néma ördöngősnek a meggyógyítása indítja el. Amennyiben Jézus az ördögök fejedelmével barátkozik, annyiban nem Isten Fia, hanem a gonosz szövetségese, vagy varázsló. A Belzebub megnevezés kapcsolatban állhat az ószövetségi Beliál megnevezésével, aki Ekron istenének, azaz a legyek urának az egyik lehetséges változata.

   A próbára tevés Jézus pusztai megkísértésére emlékeztet minket, mert égi jelet, azaz csodát követelnek Tőle, többek között a Sátán is ezzel kísértette. Jézus eredetiségét bizonyítja, hogy átlát provokátorainak a gondolatain. Jézus a démoni világot egy feudális rendszerhez hasonlítja, ahol mindenkinek megvan a maga jól meghatározott helye és szerepe, ennek a felforgatása lázadáshoz, egy rendszer megomlásához vezetne.

   A vád elsősorban a tanítványai részéről szól, akik ördögűzés közben zsoltárokat, himnuszokat énekelnek, és a szent könyvekből imákat recitálnak. Jézus az Isten ujjával cselekszik, nem ellenségeinek a hatalmával. Tevékenységével elindította Isten országának a működését, és a gonosz hatalmának a megsemmisítését. Az evangélium egyik alapvetése a tanúságtétel Jézus mellett. Ellenkező esetben az illető a Sátán cinkosa maradna. Nincs kétféle út, egy semleges és egy aktív, vagy Jézussal tartunk, vagy ellene. Jézus nem egy rabbi, vagy csodamester, hanem próféta, aki megmutatja az Isten felé vezető utat.

   A lezárásban egy keresekedői nyelvezetre hasonlító érvelést hallunk, miszerint az üdvösség az üdvözültek számára bérként érkezik. A helyes megfontolás az, hogy ez az ember személyes növekedését, tökéletesedését műveli, amely megmutatja miben fog részesülni az eljövendő életében.

   A lelki harc azzal nem ért véget, hogy Krisztus megmosta lelkünket a holt cselekedetektől, hanem tovább folytatódik, mert a gonosz újult erővel támad Isten országának a meghamisítására.

   Krisztus Te vagy az emberiség igazi győztes királya, add, hogy ne csak a világban érezhessük a Te győzelmedet, hanem lelkünkben is, közösségeinkben is!

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom