18. május, 2020Igehirdetések No comments

   Jézus az utolsó vacsorán így szólt apostolaihoz:
 

   Ha eljön a Vigasztaló, akit az Atyától küldök, az Igazság Lelke, aki az Atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől fogva velem vagytok!

   Azért mondtam ezt nektek, hogy meg ne botránkozzatok. Ki fognak zárni benneteket a zsinagógákból. Sőt eljön az óra, amikor mindaz, aki megöl titeket, azt hiszi, hogy szolgálatot tesz Istennek, így tesznek majd veletek, mert nem ismerik sem az Atyát, sem engem. Ezeket azért mondtam el nektek, hogy amikor eljön az óra, eszetekbe jusson, hogy előre megmondtam nektek.

                                       János Evangéliuma 15,26 – 16,4

   Az üldözés egyik válfaja a kiközösítés. Jézus követői gyakran kiközösítést kell elszenvedjenek a társadalomtól, amely nem érzékeny a hit és a szeretet dolgaira. Amikor az ember felfedezi az igazságot, környezetének a tévedéseit, akkor már nem tud az árral úszni. A krisztusi tanítás más irányba tereli a kereső ember életét. Ami előtte csak gyermekmese volt, most hirtelen az élet szerves részévé alakul át. Az igazság Lelke nem hagy semmi kétséget a hit felöl. A hit nemcsak az élet világossága, hanem kaland. A hitnek megvan a saját harca. Küzdenie kell a fennmaradásáért, kérnie kell állandóan a háttérsegítséget. Isten nélkül semmilyen esélye sincs a győzelemre.

   A kiközösítés nem szabad kedvét szegje a keresztényeknek. A keresztény ember a saját egyéniségével, sajátságos helyzetével tesz tanúságot hitéről. A hitet nem lehet szégyelni, mert arra törekszik, hogy másokban is hitet ébresszen. Nem marad meg önmagában, hanem kifelé hat. Magával akarja ragadni a hitetleneket, a kételkedőket, a bátortalanokat. A hitetlen állandó kísértése a hit.

   A hit azonban áldozatokkal is járhat. Sokan a hitük miatt részesülnek hátrányos megkülönböztetésben. A hívő ember zavarja a környezetét, mert egy falka szellemű világban szembe mer nézni a tényekkel, nem ódázza el a hibákat, hanem fényt derít felettük.

   Jézus követői gyakran a próféták sorsában osztoznak, mert a kor embereihez hasonlóan, ma is el akarják hallgattatni őket. De nem hallgathatnak arról, amit Jézustól tanultak. Ha ők nem szólnak, akkor a kövek fognak tanúskodni Jézus mellett. Az evangéliumot nem lehet elzárni a külvilágtól, mert a vízforráshoz hasonlóan mindig meg fogja találni az útját a címzettekhez.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…