27. november, 2019Igehirdetések No comments

   Abban az időben Jézus így készítette elő tanítványait a rájuk váró megpróbáltatásokra: „Kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket. Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók elé hurcolnak az én nevemért, azért, hogy tanúságot tegyetek. Véssétek hát szívetekbe: Ne törjétek fejeteket előre, hogyan védekezzetek. Én olyan ékesszólást és bölcsességet adok majd nektek, hogy egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni vagy ellentmondani.

   Kiszolgáltatnak benneteket a szülők, testvérek, rokonok és barátok, s közületek némelyeket meg is ölnek. Az én nevemért mindenki gyűlölni fog titeket. De egyetlen hajszál sem vész el a fejetekről. Állhatatossággal őrzitek meg lelketeket.”

                                                                                        Lukács Evangéliuma 21, 12-19

   Az Egyház az ókorban az üldözések alatt növekedett és fejlődött. A keresztények alapmagatartása annyira vonzó volt a pogányok körében, hogy ennek hatására sokan titokban megkeresztelkedtek. A feljelentők között gyakran voltak olyan családtagok, akik saját státusuk megmentésére törekedtek, és árulásnak tekintették rokonaik megtérését.

   Jézus szavai utólag teljesednek be, ezek a megjövendölt üldözések valóban megtörténtek. Ma a helyzet egy kicsit elfogadhatóbb, de a muzulmán többségű országokban ma is szisztematikus keresztény-üldözés folyik. Sajnos gyakran a saját rokonaiktól sem várhatnak el segítséget.

   Jézus alternatívája a Szentlélek. Ő segíti az üldözötteket, hogy bátrak és hűségesek maradjanak a hitükhöz. Egy ingerszegény környezetben azonban gyakran a hit lanyhulása tapasztalható. Magukat biztonságba érző keresztények simán belesimulnak a környezetükbe, nehezen tudnak nem-et mondani a kényelemre, a társadalmi normákra, a divat majmolására. Már Szent Pál is érezte, hogy nem minden, amit szabad megtenni szolgált a saját üdvösségére. „Minden szabad”, de nem minden használ. „Minden szabad”, de nem minden szolgál javunkra. (1 Kor 10,23)

   A kihívások tengerében egyedül Jézus jelenléte tud biztos eligazítást adni. Programját a következőképen határozta meg: „Hagyd ott az adományodat”, „egyáltalán ne esküdjetek”, „szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért”, „amikor böjtöltök, ne legyetek bús képűek”, „ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön” stb. Követését konkrét feltételekhez kötte. Akik Jézussal találkoztak, azoknak az élete teljesen megváltozott. Olyan igénnyel lép fel, ami azt várja el, hogy minden más kapcsolatnál fontosabb legyen a Vele való barátság. Itt követhető nyomon a jézusi radikalitás és a természetfeletti hit, amely kizárolagossá teszi az Istenbe vetett bizalmat, ráhagyatkozást.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom