17. november, 2019Igehirdetések No comments

   Abban az időben:

   Amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel és díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a templom, Jézus ezt mondta:

   „Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, kő kövön nem marad, mindent lerombolnak.”

   Erre megkérdezték tőle: „Mester, mikor történik mindez? És milyen jelek előzik meg?”

   Ő így válaszolt: „Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket! Sokan jönnek az én nevemben s mondják: »Én vagyok.« És: »Elérkezett az idő.« Ne kövessétek őket.

   Amikor háborúkról és lázadásokról hallotok, ne rémüldözzetek. Mindennek előbb meg kell történnie, de ezzel még nincs itt a vég!”

   Aztán így folytatta: „Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Nagy földrengés lesz itt is, ott is, éhínség és dögvész. Félelmetes tünemények és rendkívüli jelek tűnnek fel az égen.

   De előbb kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket. Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók elé hurcolnak az én nevemért, azért, hogy tanúságot tegyetek.

   Véssétek hát szívetekbe: Ne törjétek fejeteket előre, hogyan védekezzetek. Én olyan ékesszólást és bölcsességet adok majd nektek, hogy egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni vagy ellentmondani.

  Kiszolgáltatnak benneteket a szülők, testvérek, rokonok és barátok, s némelyeket meg is ölnek. Az én nevemért mindenki gyűlölni fog titeket. De egyetlen hajszál sem vész el a fejetekről. Állhatatossággal őrzitek meg lelketeket.”

                                                             Lukács Evangéliuma 21, 5-19

   Jézus beszéde a korabeli apokaliptikus írásokra és a próféták jövendölésére hagyatkozik. Olyan égi jeleket említ, amelyek előre jelzik a régi megszűnését és az új beiktatását. Ezdrás apokrif könyve a következőket mondja: ,,Hatalmas morajt fogsz hallani, és amikor a hely, amelyen állsz, megrendül, ne félj, mert ez az idők végének hírnöke.” Az eszkaton újszövetségi vonatkozásai a Templom pusztulása és az új lelkület beiktatása. Jézus új üdvrendet hoz létre, a templomi kultusz véget ér és elkezdődik azoknak a korszaka, akik Istent igazságban és Lélekben imádják.

   A tanítványok kérdése gyakorlatias, az események időpontjára kíváncsiak. Jézus nem ismeri a katasztrófa időpontját, de szörnyű eseményként írja le. Nemcsak az ellenség ármánykodásain kell felülkerekedni, hanem azokon is, akik Jézus nevében tetszelegnek, és az ő tekintélyére hivatkoznak. A belső krízist nehezebb legyőzni, mint a nyílt támadásokat.

   A Templom pusztulását az apokaliptikus irodalomban szereplő kifejezésekkel írja le: járványok, éhínség, földrengés. Ezek az izraelita apokaliptikának a kötelező velejárói.

   A véget megelőző esmények között az üldözés lesz az egyik. A keresztények ellen összefognak a vallási és a politikai előljárók. Nem a bűneik miatt üldözik őket, hanem a Krisztus mellett való tanúságtételük miatt. A név a személyt jelképezi, azért a keresztények Krisztust jelenítik meg. Az üldöztetés felvállalása minden igehirdetésnél fontosabb.

   Az evangélista Jézus ígéreteivel akarja vigasztalni az üldözött Egyházat. Ő velük lesz a bíróságokon és a törvényszéki tárgyalásokon. Nem fogja cserbenhagyni a követőit. Ez az ellenséges hangulat gyakran szembeállítja a barátokat és a rokonokat is. A nagy üldöztetések során a rokonok gyakran feljelenetették keresztény testvéreiket. Jézus ezekre az esetekre az Istenbe vetett bizalmat tanácsolja.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…