4. június, 2021Igehirdetések Áldott legyen az Isten, áldott legyen az ő nagy neve bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Anna, Tóbiás anyja, napról napra kiült az út menti dombra. Ezen a helyen várta fia érkezését. Egyszer csak megpillantotta őt, amint közeledett. Ekkor így szólt a fiú apjához: „Íme, jön a fiad, meg az a férfi, aki elment vele.”

Mielőtt Tóbiás az apjához ért, Rafael ezt mondta neki: „Tudom, hogy apád szeme megnyílik. A hal epéjével kend meg a szemét. Az orvosság majd égeti azt, és leválasztja róla a fehér hártyát. Apád visszanyeri látását, és meglátja a világosságot.”

Anna Tóbiás elé szaladt, nyakába borult, és így szólt hozzá: „Fiam, csakhogy újra látlak téged; most már meg is halhatok.” És könnyekre fakadt. Tóbit is fölkelt, megbotlott ugyan a lába, de kiment a bejárati ajtóig. Tóbiás eléje szaladt. Kezében vitte a hal epéjét, rálehelt apja szemére, átkarolta őt, és így szólt hozzá: „Apám, légy erős lelkű!” Majd ráhelyezte szemére az orvosságot, és megkente vele. Ezután két kezével kivette a hártyát annak szeme sarkából. Ekkor Tóbit a fia nyakába borult, könnyekre fakadt, és így szólt: „Látlak, fiam, szemem fénye!” Majd ezt mondta: „Áldott legyen az Isten, áldott legyen az ő nagy neve, és áldottak az ő szent angyalai örökkön-örökké. Megfenyített engem, de íme, most látom fiamat, Tóbiást.”

Bementek a házba, és magasztalták Istent mindazért, ami velük történt. Tóbiás elbeszélte apjának, hogy az Úristen sikeressé tette útját: meghozta a pénzt, és feleségül vette Sárát, Ráguel leányát, íme, ő is jön, és már közeledik Ninive kapujához. Tóbit és Anna megörültek, és kimentek menyük elé Ninive kapujához. Ninive lakói látták Tóbitot, amint segítség nélkül jár-kel, és csodálkoztak rajta.

Tóbit fennhangon dicsérte előttük Istent, hogy milyen könyörületes volt iránta az Úr, és megnyitotta szemét. Amikor Tóbit közel ért fiának, Tóbiásnak feleségéhez, Sárához, áldást mondott rá ezekkel a szavakkal: „Isten hozott, leányom! Legyen áldott a te Istened, aki hozzánk vezetett téged, leányom! Legyen áldott a te atyád, legyen áldott az én Tóbiás fiam, és légy áldott, leányom, te is! Lépj be a te otthonodba, (legyen részed) egészségben, áldásban és örömben. Jöjj, leányom!”

Ez a nap nagy örömünnep lett a Ninivében élő zsidók számára

Tóbiás könyve 11, 5-17

     Tóbiás köynvének ez a fejezete egy szórványban élő családnak a portréja. Tóbit egy szerencsételenség folytán megvakult. Felesége Anna gyakran felhívta a figyelmét, hogy nincs értelme a jámborságának, istenfélelmének, mert Isten megbűntette és elevette a látását. Közben fia, Tóbiás egy jó hírnevű családnak a lányát vette feleségül. Tóbit meggyógyulásának történetében nagyon fontos szerepe van Rafael angyalnak, aki jó tanácsokkal látta el Tóbiást, és segített neki apja meggyógyításában.
     Rafael neve már önmagában üzenet értékű, hiszen Isten orvosságát jelenti. Isten nem hagyja magukra beteg gyermekeit, hanem mindig mellettük van, és a számára megfelelő időben gyógyulását, lelki erőt, megtérést kínál fel nekik. Isten mindent az üdvösségünk szempontjából intéz el, ha jónak látja, akkor meggyógyít betegségeinkből, de ha a gyógyulás inkább gátolja az üdvösségünket, akkor inkább a lelkünkre koncentrál.
     Ninive lakossága megtapasztalhatta Izrael Istenének erejét. Tóbit meggyógyítása jel volt az asszír birodalom fővárosában lakó emberek számára. A gyógyulás az áldással lett teljessé. Tóbit családjába beköltözött a családi béke és az egészség. A családi történet legfontosabb üzenete az, hogy ha jó kapcsolatunk van Istennel, akkor családunkban helyreáll a béke, az egyetértés, az egyezség.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom