1. szeptember, 2020Igehirdetések No comments

   Jézus egyszer lement Kafarnaumba, Galilea egyik városába, és szombaton ott tanított. Tanítása ámulatba ejtett mindenkit, mert szavának hatalma volt.

   Volt ott a zsinagógában egy tisztátalan lélektől megszállt ember, aki így kiáltozott: „El innen! Mi dolgunk veled, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elveszíts minket? Tudom, ki vagy: az Isten Szentje.” Jézus ráparancsolt: „Némulj el, és menj ki belőle!” Erre az ördög a földre sújtotta az embert, és kiment belőle, anélkül hogy bajt okozott volna neki.

   Csodálkozás fogta el valamennyiüket, és egymás közt ezt mondogatták: „Mi ez? Akkora hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek, hogy kimennek a megszállottakból.”

   Ennek híre elterjedt az egész környéken.

                                     Lukács Evangéliuma 4, 31-37

   Jézus isteni hatalmáról árulkodnak az ördögűzések. Ezekkel párhuzamosan hirdette meg Isten országának az elérkezését, a kettő nem lehet egymástól függetlenül tárgyalni. Jézus egyedi hatalmát bizonyítja, hogy egyetlen szavával kiűzi az ördögöt a megszállottból. Nem véletlen a hely és az idő kiválasztása, olyan napon űzi ki az ördögöt, amikor a közönségest megkülönböztetik a szenttől, a szentségtől. Fontos szóvá tenni, hogy ördögűzéseiben nem tesz kölönbséget férfi és nő, megszentelt, vagy közönséges hely között.

   Lukács mindvégig ügyel arra, hogy az ördögűzések a tanítás kíséretében történjenek. Az ördögűzés Krisztus Beliál és ördögök fölötti győzelmének kezdete.

   Ma kevesen hisznek az ördögök létezésében. Mások egyenesen az ördögöt hibáztatják saját erkölcsi bukásuk miatt. Jézus nem hibáztatja az áldozatokat, vagy azok hozzátartozóit, de nem is vonja ki őket a saját felelősségük alól.

   Aki Jézust behívja az életébe, annak már nem tud ártani az ördög. Isten tudta nélkül egy hajszálunk sem hullhat le, ezért a gondviselébe vetett hit által biztos reményünk van, hogy Isten védettségét élvezzük a gonosz elleni harcainkban.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…