22. május, 2020Igehirdetések Akkor örülni fog szívetek, és örömeteket senki sem veszi el többé tőletek bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:

   Bizony, bizony, mondom nektek: ti majd sírtok és jajgattok, a világ azonban örülni fog. Ti szomorkodtok, de szomorúságtok örömre fordul.

   Az asszony is, amikor szül, szomorkodik, mert eljött az ő órája; de amikor megszülte gyermekét, már nem emlékszik gyötrelmeire, mert örül, hogy ember született a világra.

   Így ti is most szomorkodtok ugyan, de majd viszontlátlak titeket. Akkor örülni fog szívetek, és örömeteket senki sem veszi el többé tőletek.

   Azon a napon már nem lesz több kérdeznivalótok tőlem.

                                                    János Evangéliuma 16, 20-23a

   Jézus elmenetelének ténye szomorúsággal tölti el a tanítványok szívét. János evangéliumában erős kontrasztusokat használ, amelyek azt hivatottak kihangsúlyozni, hogy kettős magatartás alakul ki Jézussal kapcsolatban. A világ örvend, mert nem tudta befogadni a Messiást, és főleg, hogy most elérkezett elmenetelének az ideje, többé már nem provokálja jelenlétével a hitetleneket. A tanítványoknak ez az elmenetel bizonytalanságot okoz. Ki lesz ezentúl életük irányítója? Ki fog nekik biztos támaszt adni a nehézségekben?

   A megjövendölt időintervallum sem ad reményt a közeljövőre, hiszen Jézus visszatéréséről nem ad pontos eligazítást. A szorongatások, a félelmek csak ideig-óráig tartanak, elérkeznek a boldogság napjai is. Ezek már nem a földi dimenziókban valósulnak meg, hanem a boldog színelátásban. A tanítványok életében is elérkezik a földi léttől való búcsúzás ideje. Ez viszont nem fogja tovább növelni a létbizonytalanságukat, mert az élet Mesterével fognak találkozni.

   Jézus azonban nemcsak a földi élet után ígér örömet, hanem a krisztusi közösségben is megtapasztalható lesz ez az öröm. Az evangélium elsősorban örömöt hirdet. Nem lehet lehorgasztott fejjel, az élettől megcsömörölten hirdetni Krisztus evangéliumát, az élet Igéjét. Az élet Igéje már előre megízlelteti velünk azokat a messiási örömöket, amelyeket majd odaát a maguk teljességében fogunk élvezni.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…