26. november, 2020Igehirdetések No comments

   Jézus így jövendölt Jeruzsálem pusztulásáról és a saját második eljöveteléről:

   Amikor látjátok, hogy Jeruzsálemet hadsereg veszi körül, tudjátok meg, hogy elérkezett a pusztulása! Akkor, akik Júdeában vannak, fussanak a hegyekbe; akik a városban, meneküljenek el; és akik vidéken vannak, vissza ne térjenek! A bosszúállás napjai ezek, hogy beteljesedjék mindaz, amit az írás mond. Jaj, a várandós és szoptatós anyáknak azokban a napokban! Nagy gyötrelem lesz a földön, és az ítélet haragja sújtja ezt a népet.

   Lesznek, akiket kardélre hánynak. Sokakat fogságba hurcolnak pogány népek közé. Jeruzsálemet pogányok tiporják, amíg idejük be nem telik.

   Jelek lesznek a Napban, a Holdban és a csillagokban, a Földön pedig kétségbeesett rettegés támad a népek között a tenger zúgása és a hullámok háborgása miatt. Az emberek megdermednek a rémülettől, miközben várják, hogy mi történik a világgal. A mindenség összetartó erői megrendülnek. Akkor majd meglátják az Emberfiát, amint eljön a felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel.

   Amikor mindez beteljesedik, nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltásotok.

                                           Lukács Evangéliuma 21, 20-28

   Jeruzsálem elpusztulása Jézus jövendölése szerint elkerülhetetlen lesz. A város elpusztulását a próféta megvetésével árnyékolja be. Istent haragvónak mutatja be, aki a hűtlenekkel irgalmatlanul leszámol. A pusztulást jelek fogják beharangozni és kísérni. Isten nem vonja vissza Izraelnek tett ígéretét, de új szövetséget köt a többi nemzetekkel is. Dániel próféta könyvéből vett idézetet (Dán 7, 13) Jézus önmagára vonatkoztatja. Jézus hatalma kiterjed az egész világra. A beszéd pozitív felhangja, hogy Jézus követőit nem a pusztulás, hanem a megváltás fogja érni. Ezért megnyugtató a jövendölés befejezése. Kilátásba helyezi a megváltást mindazoknak, akik mindvégig hűségesek maradnak Krisztushoz.

   Isten elsődleges szándéka nem a pusztulás, hanem az ember megváltása. Ehhez azonban elengedhetetlen az ember közreműködése. Isten, aki a beleegyezésünk nélkül teremtett, senkit sem fog üdvözíteni a személyes beleegyezése nélkül. Pontosan ezért fontos az ember alapvető döntése (optio fundamentalis), amely a hit engedelemességével válaszol és a szeretet által gyümölcsöt hoz. A megtalált kincs és az igazgyöngy példabeszédei mutatják meg ezt a radikális választást, amelyet Isten országa megkíván részünkről.

Ráduly István Zsolt, Kőhalom