24. július, 2020Igehirdetések Akik hallgatják a mennyek országáról szóló tanítást… bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Miután Jézus megmagyarázta tanítványainak, hogy miért mond példabeszédeket, így folytatta: „Értsétek meg hát a magvetőről szóló példabeszédet!

   Akik hallgatják a mennyek országáról szóló tanítást, és nem értik meg, azokhoz eljön a gonosz, és elragadja mindazt, amit a szívükbe vetettek. Ez az a mag, amelyik az útszélre esett. A kövek közé hullott mag pedig az, aki meghallgatja ugyan a tanítást, és szívesen be is fogadja, de az nem ver benne gyökeret, csak ideig-óráig él. Amikor a tanítás miatt szorongatás, üldözés éri, csakhamar eltántorodik.

   A tövisek közé esett mag az, aki meghallgatja a tanítást, de a világi gondok s a csalóka vagyon elfojtja azt benne, és gyümölcs nélkül marad. Végül a jó földbe hullott mag az, aki meghallgatja, megszívleli a tanítást, és jó termést is hoz: az egyik százszorosat, a másik hatvanszorosat, a harmadik harmincszorosat.”

                                                                                              Máté Evangéliuma 13, 18-23

   Gyakran mi is elolvassuk Isten igéjét, de nem mond számunkra semmit. Ebben az esetben az a teendőnk, hogy kezdünk imádkozni. Kérjük Istent, vagy a Szentlelket, hogy más szempontokat világosítson meg számunkra, hogy jobban meg tudjuk érteni az Ige üzenetét. Gyakran megtörténik, hogy nem értjük meg, vagy megértjük de a saját elképzeléseink, előítéleteink szerint. Isten az, aki öntözi, azaz a lelkünket diszponálja arra, hogy megértsük az Ő igéjét. Egy városi környezetben élő fiatal számára nehezen érthető a példabeszéd környezete. Isten igéje néha úgy tűnik, hogy falra hányt borsó, mert lepereg rólunk, nem marad meg bennünk, nem ver gyökeret bennünk.

   Jézus közölte az emberekkel, hogy Ő Isten Fia, de kevesen fogadták el Őt. Egyfajta kommunikációs zavarról is beszélhetünk, amikor az üzenet nem jut el a hallgatósághoz. Felmerül a kérdés kivel van a hiba, Isten üzenete érthetetlen, vagy a hallgatóság nem tudja befogadni? Lehet, hogy a mi lelkünknek a talaja már annyira kiszáradt, hogy nem tudjuk befogadni Isten igéjét. Ha terméketlen az életünk, akkor az egyik fontos lépés, hogy kérjük Istent, hogy Ő cselekedjen helyettünk. Segítsen nekünk, hogy az isteni Ige szárba szökkenjen a mi életünkben. Amiután imádkoztunk, Istenre bízzuk állapotunkat. Istennek hálát adhatunk azért, hogy segítséget kérhetünk Tőle. Már az is nagy dolog, ha tudjuk kitől kérhetünk segítséget.

   A Szentlélek segíthet abban, hogy megvilágosítsa azokat a szempontokat, amelyek ránk vonatkoznak. Istennek legyen köze az életemhez is, ne csak egy tőlem távoli, idegen történetről legyen szó. Napközben visszatérhetek a szövegre, hogy gyakorlatiassá tegyem a szentírásolvasást. Bármilyen tevékenység alatt visszatérhetek egy-egy igemorzsára. Isten nagyon dinamikus, nem akarja, hogy bizonyos igerészeknél leragadjunk, főleg ha az nem mond semmit, akkor azt is jelentheti, hogy az a bizonyos üzenet nem nekünk szól.

   Egy olyan üzenetet kell keressünk, amely megérint bennünket. Ez egy állandó kincskeresés, amely következetességet, szorgalmat igényel részünkről. Előre nem tudhatjuk, hogy ezek az igeversek életünknek melyik szakaszában fognak megsegíteni bennünket. Lehet, hogy tíz év múlva, vagy húsz év múlva fogjuk ezeket felhasználni. A Szentlélek elrejtheti emlékezetünkben azokat a szavakat, kifejezéseket, amelyek később majd segíthetnek bennünket egy-egy élethelyzetben. Mindannyian meg vagyunk hívva az isteni ige tanulmányozására, de az Egyházé az a fontos szerep, hogy segítsen bennünket helyesen értelmezni azt.

   Ellenkező esetben olyan következtetésekre juthatunk, amelyek pontosan ellenkezésbe állnak az Egyház álláspontjával. Ezért el lehet olvasni az Egyház tanítását azzal a témával kapcsolatban, amely foglalkoztat bennünket. Például az isteni kegyelemről elolvashatjuk, hogy hogyan dolgozik a lelkünkben. A hit növekedésében hogyan működik közre Isten? Isten azt szeretné, hogy ez a kegyelem növekedjen a lelkünkben.

   Pontosan a szentírás olvasása, Jézus példázatainak a tanulmányozása segíthet bennünket, hogy termékennyé legyen bennünk ez az isteni kegyelem. Azért kaptuk Istentől, hogy használjuk fel mindennapi életünkben. Isten kegyelmének állandó fejlődésre, állandó táplálkozásra, állandó tanulmányozásra van szüksége.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…